Nye målgrupper og opdaterede estimater i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

28-08-2020

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel er blevet opdateret. Der er tilføjet to målgrupper for modtagere af efterværn i alderen 18-22 år og kommet nye estimater for de eksisterende målgrupper af udsatte voksne og voksne med handicap. Metoden bag konsekvensestimaterne på voksenområdet er desuden forbedret. Hør mere på SØM-uddannelsen.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) hjælper kommunerne med at foretage systematiske vurderinger af de budgetøkonomiske konsekvenser ved sociale indsatser. Hensigten er samtidigt en længere tidshorisont på sociale investeringer.

Læs mere om SØM

Nye målgrupper på voksenområdet

Med offentliggørelsen af den nye version af SØM er vidensdatabasen udvidet med nye målgrupper af udsatte voksne, så modellen nu også indeholder viden om:

  • Modtagere af efterværn, under uddannelse (18-22 år)
  • Modtagere af efterværen, ikke i uddannelse (18-22 år)
  • Voksne med moderate psykiske lidelser (18-64 år)
  • Voksne med svære psykiske lidelser (18-64 år).

Det betyder, at kommuner og andre, som gerne vil regne på investeringer i konkrete sociale indsatser til disse målgrupper, kan finde inspiration i vidensdatabasen vedrørende effekt af sociale indsatser, afledte konsekvenser og priser, som kan bruges i beregningerne. De nye målgrupper er udarbejdet af VIVE på vegne af Socialstyrelsen.

Opdaterede konsekvensestimater og ny metode

VIVE har for første gang opdateret konsekvensestimaterne for de nuværende voksenmålgrupper i SØM. Det betyder blandt andet, at tidshorisonten på konsekvensestimaterne for de nuværende målgrupper af udsatte voksne og voksne med handicap udvides, så der nu findes konsekvensestimater for op til 12 år i vidensdatabasen.

Derudover er den statistiske metode bag estimering af konsekvensestimaterne på voksenområdet forbedret. Den nye metode medfører, at hver person i målgruppen kun kan optræde én gang i populationen. Denne metode er sammenlignelig med tilgangen for børne- og ungemålgrupperne.

De nye målgrupper og den nye metode er beskrevet nærmere i dokumentationsrapporten for SØM version 2.3.

Opdateringen af konsekvensestimaterne og den nye metode medfører, at konsekvensestimaterne for voksenmålgrupperne ser anderledes ud nu end i tidligere versioner af SØM. Det kan have betydning for det samlede potentielle budgetøkonomiske nettoresultat i beregninger, der er foretaget i tidligere versioner af modellen.

Endelig er modellens stabilitet forbedret, og der er foretaget en række ændringer i beregningsrammen. Det betyder blandet andet, at det nu er lettere at tilgå effektviden i vidensdatabasen, som du kan bruge som inspiration til at fastsætte succesraten på den konkrete indsats, du foretager beregningen på.

Hent den nyeste version af SØM

Bliv introduceret til den nye version af SØM

Du kan få en introduktion til den nyeste version af modellen på SØMs superbrugeruddannelse. Det er gratis og foregår virtuelt – næste gang 17. september.

Derudover tilbyder Socialstyrelsen igen uddannelse i SØM i efteråret 2020.

Tilmelding og yderligere oplysning på uddannelsessiden om SØM

Hold dig opdateret om SØM

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, bliver du altid opdateret, når der kommer en ny version af modellen. Derudover kan du følge med i sidste nyt om den videre udvikling af modellen, få informationer om uddannelse og øvrige arrangementer, etc. 

Tilmeld dig SØM-nyheder her

Senest opdateret 02-09-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her