Nye kurser om indsatser mod hjemløshed

06-02-2020

Med Socialstyrelsens nye kursuskatalog kan kommuner og boformer få ny viden til arbejdet med at bekæmpe hjemløshed blandt unge og voksne. Kataloget rummer kurser om både opsporing, forebyggelse og indsatser. De 11 korte og målrettede kurser stilles gratis til rådighed for landets kommuner og boformer i perioden 2020-21.

Socialstyrelsen oplever fortsat efterspørgsel på kompetenceudvikling fra landets kommuner og boformer, der vil styrke indsatsen mod hjemløshed og skærper det opsporende og forebyggende arbejde, ikke mindst i forhold til unge.

Som noget nyt lancerer Socialstyrelsen derfor et kursuskatalog, der er målrettet indsatser til bekæmpelse af hjemløshed i kommuner og på boformer.

Kort om de 11 kurser

Nogle af kurserne er specifikt rettet mod opsporing og forebyggelse blandt unge. Fx kan almenområdet - lærere eller ungevejledere m.fl.- blive trænet i at have blik for særlige risikofaktorer for hjemløshed blandt unge. Unge, der tidligere har været anbragt, har fx en øget risiko for hjemløshed, ligesom kritiske overgange i den unges liv – fx skift mellem uddannelser – kan være en risikofaktor.  

Et par af kurserne retter blikket mod traumer og det, vi ved i dag om traumers betydning for risiko for hjemløshed. Andre kurser har fokus på konkrete værktøjer til familiemægling og til arbejdet med netværk og social inklusion, ligesom kommuner og boformer fortsat kan kompetenceudvikles i de kendte bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM). 

I 2020 og 2021 udbydes følgende kurser:

 1. Opsporing og forebyggelse
 2. Forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn
 3. Netværk og social inklusion
 4. Introduktion til traumer og hjemløshed
 5. Familiemægling og netværk
 6. Samarbejdsmodellen
 7. Traumer og hjemløshed
 8. Bostøttemetoden CTI
 9. Bostøttemetoden ICM
 10. Ungemodul
 11. Ledermodul

Alle kurser er baseret på Housing First, som er den nationale tilgang til at bekæmpe hjemløshed i landets kommuner og boformer. Evalueringer af Housing First viser, at en stabilisering af boligsituationen så tidligt som muligt, samtidig med at borgeren modtager intensiv social støtte, medvirker til effektivt at hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Praktiske oplysninger

Kurserne henvender sig til kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med unge og voksne, der enten er i hjemløshed eller i risiko for at komme i hjemløshed.

Kurserne er gratis og udbydes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon. Nogle kurser er videnskurser på 1 dag, og andre kurser er tilrettelagt som metodekurser på i alt 2 dage plus en opfølgningsdag.

Metodekurserne og kurset i opsporing og forebyggelse kræver, at kommunen har en samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion til bekæmpelse af hjemløshed, samt at ledelsen deltager på et særligt ledermodul.

Se alle kurser og find praktisk information på VIAs hjemmeside www.kurserhjemloeshed.dk

Hent kursuskataloget som pdf

Læs om Socialstyrelsens rådgivning om hjemløshed

 

 

Senest opdateret 18-06-2020

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her