Nye børnemålgrupper og funktioner i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

25-06-2020

Socialstyrelsen har offentliggjort en ny version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Opdateringen indeholder bl.a. målgruppen børn med psykiske vanskeligheder i alderen 0-5 år og opdaterede estimater for de eksisterende målgrupper af udsatte børn og unge. En ny funktion gør det muligt at beregne budgetøkonomiske konsekvenser, der kan opstå, mens indsatsen stadig er i gang.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) hjælper kommunerne med at foretage systematiske vurderinger af de budgetøkonomiske konsekvenser ved sociale indsatser og at få en længere tidshorisont på sociale investeringer. Med offentliggørelsen af den nye version af SØM er vidensdatabasen opdateret med nye data og udvidet med ny viden om målgrupper og effekt, og der er tilføjet en ny funktion i beregningsrammen.

Nye målgrupper på børne- og ungeområdet

SØMs vidensdatabase er udvidet med nye målgrupper af udsatte børn og unge, så modellen nu også indeholder viden om:

  • Kriminalitetstruede børn og unge (12-17 år)
  • Børn og unge anbragt på institution (6-13 år og 14-17 år)
  • Små børn med psykiske vanskeligheder (0-5 år)

Det er første gang, SØM udvides med viden om børn i alderen 0-5 år. Det betyder, at kommuner og andre, som gerne vil regne på investeringer i konkrete sociale indsatser, der er målrettet disse målgrupper, kan finde inspiration i vidensdatabasen vedrørende effekt, konsekvenser og priser, som kan bruges i beregningerne. De nye målgrupper er udarbejdet af VIVE på vegne af Socialstyrelsen.

Opdaterede konsekvensestimater

Derudover har Socialstyrelsen for første gang opdateret viden for de nuværende målgrupper af udsatte børn og unge i SØM. Det betyder blandt andet, at tidshorisonten på konsekvensestimaterne for de nuværende målgrupper af udsatte børn og unge udvides, så der nu findes konsekvensestimater for op til 12 år i vidensdatabasen.

Opdateringen medfører dog også, at konsekvensestimaterne for målgrupper af udsatte børn og unge ser anderledes ud nu end i tidligere versioner af SØM. Det kan have betydning for det samlede potentielle budgetøkonomiske nettoresultat i beregninger, der er foretaget i tidligere versioner af modellen.

Socialstyrelsen vurderer, at opdateringen samlet set har forbedret kvaliteten af konsekvensestimaterne i SØM.

Konsekvensestimaterne for de eksisterende målgrupper af udsatte voksne og voksne med handicap er ikke opdateret i SØM-version 2.2. Det skyldes, at der er igangsat et kvalitetstjek af modellens metode for estimering af konsekvensestimaterne på voksenområdet.

Der offentliggøres en ny version af SØM i august med opdaterede konsekvensestimater for de eksisterende voksenmålgrupper samt nye målgrupper vedrørende modtagere af eftervær og voksne med moderate og svære psykiske lidelser.

Endelig er litteraturoversigten i vidensdatabasen for målgrupperne på voksenområdet opdateret med flere effektstudier, som brugerne kan anvende som inspiration til at fastsætte en succesrate for den konkrete sociale indsats, som beregningen vedrører.

Hent den nyeste version af SØM

Ny funktionalitet i SØM

SØMs beregningsramme er udvidet med en ny funktionalitet, der gør det muligt at medregne konsekvenser, som opstår under indsatsen. I SØM medregnes konsekvenser som udgangspunkt fra det år, hvor deltagerne færdiggør indsatsen. Det betyder, at hvis varigheden af et forløb fx er 2-3 år, vil modellen regne med, at deltagerne opnår konsekvenserne fra år 3 og frem.

Når et forløb har en varighed på mere end et år, kan der i nogle tilfælde være brug for at tilføje konsekvenser, som borgeren opnår, mens forløbet er i gang. Det kan fx være at en borger i hjemløshed, der modtager en 3-årig indsats efter Housing First-principperne, begynder at gå mere til lægen eller begynder i misbrugsbehandling allerede i løbet af indsatsens første år.

Vidensdatabasen indeholder ikke viden om konsekvenser under indsatsen, men med den nye funktion er det muligt at foretage egne indtastninger.

Læs mere om den nye funktion i FAQ vedrørende SØM

Hold dig opdateret om SØM

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, så bliver du altid opdateret, når der kommer en ny version af modellen. Derudover kan du følge med i sidste nyt om den videre udvikling af modellen, få informationer om uddannelse og øvrige arrangementer, etc. 

Tilmeld dig SØM-nyheder her


 

Senest opdateret 25-06-2020

SØM-modellen

SØM består overordnet af to dele - en beregningsramme og en vidensdatabase.

Sådan fungerer SØM

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her