Ny udgave af retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet

09-10-2020

Det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort den 6. opdaterede udgave af retningslinjerne til medarbejdere på socialområdet. Opdateringen handler særligt om brug af værnemidler.

Den 15. maj 2020 udsendtes den første udgave af ”Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet”. Retningslinjerne skal understøtte fagprofessionelle i arbejdet med sårbare og udsatte borgere under coronapandemien. Den 6. opdaterede udgave er nu offentliggjort.

Flere af socialområdets målgrupper har en øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med coronavirus. Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på tiltag, der kan forebygge smitte på sociale tilbud og i sagsbehandlingen og derved sikre, at alle aktiviteter foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Retningslinjerne handler om aktiviteter, der i særlig grad er berørt af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og giver en række anbefalinger til, hvordan fagprofessionelle kan tilrettelægge den socialfaglige indsats.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Hvad er nyt i 6. udgave?

Den forrige udgave af retningslinjerne, der udkom 15. september 2020, blev bl.a. opdateret som følge af sundhedsmyndighedernes særlige anbefalinger for brug af værnemidler. I denne nye udgave af retningslinjerne er anbefalingerne om brug af værnemidler yderligere udbygget, herunder brug af værnemidler ved aktiviteter og opgaver for borgere i øget risiko jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer på området pr. 28. september. Der er også justeret i afsnittene om minimering af smitterisiko og håndtering af manglende samtykke til tiltag mod smittespredning.

Der er samtidig foretaget mindre opdateringer i en række andre afsnit om håndteringen i forbindelse med børn, unge og voksne, der er smittet med coronavirus, eller hvor der er mistanke om smitte samt ferielejre og endagsaktiviteter for udsatte børn og unge og deres familier.

Titlen på retningslinjerne er desuden ændret fra ”Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet - Begrænsning af smitte med COVID-19” til ”Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet”.

Hent den 6. og opdaterede udgave af retningslinjerne på socialområdet (pdf)

Se Social- og Indenrigsministeriets nyhed om 6. udgave

Senest opdateret 09-10-2020

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her