Ny udgave af retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

25-06-2020

Socialområdet er tilbage til normale lovgivningsmæssige rammer. Det er dog fortsat vigtigt med smittereducerende tiltag på sociale tilbud og i myndighedsarbejdet. Socialstyrelsen har netop opdateret retningslinjerne til fagprofessionelle.

Den 15. maj 2020 udsendtes den første udgave af ”Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet”. Retningslinjerne har til formål at understøtte fagprofessionelle i arbejdet med sårbare og udsatte borgere under coronapandemien. Den 4. opdaterede udgave er nu offentliggjort.

Flere af socialområdets målgrupper er i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus.  Derfor er det særligt vigtigt med opmærksomhed på smittereducerende tiltag på sociale tilbud og i myndighedsarbejdet i forbindelse med åbningen af samfundet.

Retningslinjerne omhandler de indsatsområder, der i særlig grad er berørt af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og giver en række anbefalinger til, hvordan fagprofessionelle kan tilrettelægge den socialfaglige indsats under hensyntagen hertil.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Hvad er nyt?

Den nye opdatering af retningslinjerne sker blandt andet på baggrund af, at det midlertidige besøgsforbud på socialområdet er blevet ophævet jf. bekendtgørelse pr. 22. juni 2020. I stedet har den lokale ledelse under visse betingelser mulighed for undtagelsesvist at begrænse eller helt afskære besøg på sociale tilbud.

Bekendtgørelsen vedr. ophævelse af besøgsrestriktioner

Med bekendtgørelsen 10. juni 2020 om ophævelsen af COVID-19-bekendtgørelsen er socialområdet lovgivningsmæssigt tilbage til normale tilstande. Retningslinjernes fjerde udgave beskriver derfor, hvordan indsatser kan tilrettelægges ud fra almindeligt gældende regler, men med fortsat risiko for smitte.

Bekendtgørelsen om ophævelsen af COVID-19-bekendtgørelsen

Derudover beskriver fjerde udgave de aktuelle rammer for håndtering af smitte og test, jf.  
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Læs 4. udgave af ”Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet" (pdf)

Senest opdateret 25-06-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her