Ny sommerferiepakke målrettet børn og unge

10-06-2020

Et bredt flertal i Folketinget har afsat midler til en ny pakke af initiativer, der skal sikre, at børn og unge får en god sommerferie trods coronakrisen. Socialstyrelsen står for udmøntningen af en del af midlerne.

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med coronakrisen har været svær for børn og unge. Dette gælder i særlig grad for de udsatte børn og unge, som har været isolerede, eller som har oplevet tiltagende konflikter i hjemmet. En stor gruppe børn og unge står uden planer for sommerferien og med risiko for ensomhed eller for at ende i negative eller kriminelle fællesskaber.

Lukningen af landets skoler, institutioner og fritidsaktiviteter har gjort, at børn og unge har savnet de normale faglige og sociale fællesskaber, som de ellers finder her. Lukningen af skolerne har ligeledes medført, at nogle børn og unge oplever at stå tilbage med forskellige faglige huller.

Tre hovedelementer

På den baggrund er der indgået politisk aftale om flere initiativer, som skal bidrage til at skabe et bredt udbud af aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Aftalen, der er indgået af et bredt politisk flertal, har tre hovedelementer:

  1. Sommeraktiviteter for børn og unge: Der afsættes 200 mio. kr. til et partnerskab med KL, der skal sikre et alsidigt udbud af sommeraktiviteter i alle landets kommuner. Sommeraktiviteterne skal henvende sig til en bred målgruppe af børn og unge mellem 6-17 år og som udgangspunkt bestå både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

  2. Opsøgende indsatser: Der afsættes 10 mio. kr., som fordeles til en række navngivne organisationer, som laver opsøgende og udgående indsatser for at få kontakt til udsatte børn, unge og familier, som har været isolerede under COVID-19. Det kan fx være gennem boligsociale indsatser og opsøgende arbejde, der skal hjælpe børnene til at deltage i sommeraktiviteter uden for hjemmet.

  3. Sommerlejre: Der afsættes 10 mio. kr. til en række navngivne organisationer, som arrangerer sommerferielejre og -aktiviteter for udsatte børn, unge og familier, så flere i år kan komme på ferielejre og få gode oplevelser på trods af de udfordringer, COVID-19 har medført.

Socialstyrelsen udmønter midlerne til henholdsvis de opsøgende indsatser og sommerlejrene (punkt 2 og 3).

Oversigten over de organisationer, der tildeles midler til henholdsvis sommerlejre og opsøgende indsatser fremgår af Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Se nyheden og aftaleteksten på ministeriets hjemmeside

Aftalen kommer efter, at regeringen og Folketingets partier er enige om en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 personer, så de mange organisationer,

Senest opdateret 10-06-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her