Ny skabelon til forældrehandleplan

21-10-2020

Forældre spiller en vigtig rolle for deres barns udvikling og trivsel – også når barnet er anbragt uden for hjemmet. Socialstyrelsen har nu udarbejdet en skabelon til handleplanen for den særskilte støtte til forældre til anbragte børn.

Barnets eller den unges relation til sine forældre er væsentlig også under en anbringelse uden for hjemmet, og forældrene spiller ofte en central rolle for deres barns trivsel. Det gælder både i forhold til barnet eller den unges øjeblikkelige behov og på længere sigt.

Kommunen skal derfor (jf. servicelovens § 54, stk. 2) træffe afgørelse ift., om der er behov for at yde forældrene en særlig støtte, fx i form af familiebehandling eller støtte til samvær. Støtten skal beskrives i en særskilt plan – forældrehandleplanen – som Socialstyrelsen nu har udarbejdet en skabelon til.

Mål for forældrestøtten

Støtten skal hjælpe forældrene til at udfylde deres forældrerolle bedst muligt under anbringelsen og så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen. Støtten skal således styrke forældrene i deres forældrerolle, uanset om der arbejdes hen imod en snarlig hjemgivelse, eller der forventes en mere langvarig anbringelse.

Skabelonen for forældrehandleplanen skal tydeliggøre for såvel sagsbehandleren som for forældrene og deres evt. støtteperson, hvad der er det overordnede formål med støtten, og hvornår de enkelte mål er nået.

Handleplanen udarbejdes som udgangspunkt i et samarbejde mellem sagsbehandleren og forældrene, der sammen formulerer de konkrete mål for støtten. Skabelonen skal bl.a. understøtte, at målene, der sættes i værk, er konkrete, og at det er tydeligt, hvornår de er opfyldt.

Hent skabelonen på Socialstyrelsen.dk og i DUBU

Udover selve skabelonen har Socialstyrelsen udarbejdet uddybende bemærkninger til arbejdet med forældrehandleplanen, som kan hjælpe sagsbehandlere i anvendelse af skabelonen og udarbejdelse af forældrehandleplaner.

Skabelonen vil senere kunne findes i it-løsningen DUBU, forventeligt i foråret 2021, men kan anvendes allerede nu og er tilgængelig her på Socialstyrelsen.dk både i Word og som pdf:

Find skabelonen tilforældrehandleplan her

Det siger loven

Når et barn eller en ung anbringes udenfor hjemmet, skal kommunen tilbyde forældrene en støtteperson.

I forbindelse med anbringelsen skal kommunen desuden træffe afgørelse ift., om der er behov for anden støtte. Støtte til forældrene skal beskrives i en særskilt plan (forældrehandleplanen).

Støtten til forældre til anbragte børn er nærmere beskrevet i servicelovens § 54.  

Læs mere på Retsinformation 

Senest opdateret 29-11-2021

Se også

Kender du Socialstyrelsens projekt ”Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt” ?

Læs om projektet

Hvis du vil vide mere

Du kan høre mere om det konkrete arbejde med forældrehandleplaner og brugen af den nye skabelon på superbrugerseminaret i ICS  19. november.

Læs om superbrugerseminaret

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig