Ny portal om ordblindhed skal være for hele Danmark

28-04-2020

Den nye portal Ordblindhed.dk skal gennem tekst og film give borgere, pårørende og fagpersoner et hurtigt overblik over mulighederne for at få den nødvendige støtte til ordblindhed. Portalen er udviklet i et bredt samarbejde mellem tre styrelser og Nota.

Mennesker, der har ordblindhed inde på livet, får nu en helt ny portal – ordblindhed.dk - hvor de fremover kan finde information om ordblindhed.

Ordblindhed.dk giver via tekst og film ordblinde borgere, pårørende og fagpersoner overblik over Ordblindetesten, ordblindeundervisning og andre muligheder for støtte i skolen, på uddannelsen og på jobbet.

Fagfolk kan desuden læse om, hvordan de bedst rådgiver borgere med ordblindhed, og lærere og vejledere kan få inspiration til at skabe ordblindevenlige læringsmiljøer, fx gennem en række små film, der fortæller om gode erfaringer med forskellige metoder rundt om i landet.

Bredt samarbejde om portalen

Udviklingen af ordblindhed.dk er sket i et samarbejde mellem Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Socialstyrelsen.

Ordblindhed.dk er en videreudvikling af hjemmesiden hto.nu - ’Hjælp til ordblindhed’. Hto.nu rettede sig kun mod voksne med ordblindhed, men med videreudviklingen og etableringen af ordblindhed.dk findes der nu en samlet portal, der også omfatter børn og unge med ordblindhed.

Den nye hjemmeside ejes og driftes af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, og den løbende opdatering foregår i et fortsat samarbejde med Socialstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Nota.

Se portalen Ordblindhed.dk

FAKTA

Mennesker med ordblindhed har en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at de har svært ved at koble bogstav og lyd. Derfor har de sværere ved at lære at læse og stave end andre mennesker.

I Danmark regner man med, at 5-7 procent har vanskeligt ved at læse eller skrive på grund af ordblindhed.

Senest opdateret 28-04-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her