Ny metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0

15-09-2020

Metodehåndbogen er opdateret, så den understøtter den reviderede Voksenudredningsmetode VUM 2.0. Den nye udgave af VUM har et skærpet fokus på recovery og rehabilitering. Metoden skal generelt bidrage til, at sagsbehandlingen er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet.

Socialstyrelsen lancerer nu den nye udgave af metodehåndbogen, der matcher den reviderede Voksenudredningsmetode VUM 2.0.

VUM skal generelt bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet. Metoden understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt tilrettelæggelsen af en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling fra opstart til opfølgning.

Siden VUM blev udviklet i 2011-13, er der kommet ny viden og lovgivning til, og det har skabt behov for en opdatering af metoden, der bruges i varierende omfang i langt størstedelen af landets kommuner.

Voksenudredningsmetoden 2.0

Den reviderede udgave af VUM er foretaget af Socialstyrelsen i samarbejde med KL og bygger på den aktuelt bedste viden på sagsbehandlingsområdet og KL’s projekt Fælles Faglige Begreber, der er indarbejdet i metoden.

Metoden har fået et skærpet fokus på, at recovery- og rehabilitering begynder allerede i sagsbehandlingen. Der lægges op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at der tages afsæt i dennes ønsker, håb og drømme, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.

Anvendelsen af de fælles faglige begreber understøtter en dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, der skaber et solidt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Metodehåndbogen er opdateret, så den understøtter VUM 2.0 og er bygget op omkring sagsbehandlingens faser, der alle gennemgås.

Hent den ny metodehåndbog her (pdf)

Supplerende materialer og redskaber

Som supplement til metodehåndbogen er der udarbejdet et eksempelhæfte, der illustrerer sagsåbning, -oplysning og -vurdering i tre fiktive sager med hver sin type problemstilling.

På hjemmesiden finder du også et hæfte med udredningstemaer, der giver et samlet overblik over definitionen på begreberne i udredningsmetoden inklusiv inspirationsspørgsmål til sagsbehandleren.

Se det supplerende materiale 

Selve metoden udgøres af en række redskaber, der fordeler sig på sagsbehandlingens faser. Metodehåndbogen understøtter samtlige faser.

Hent de opdaterede metoderedskaber her

Læs mere om KL’s projekt Fælles Faglige Begreber på kl.dk

 

Senest opdateret 22-09-2020

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her