Ny inspiration til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet

16-01-2020

Socialstyrelsen udgiver to nye håndbøger, der skal styrke kommunernes indsats til børn og unge i udsatte positioner. Håndbøgerne giver inspiration til udviklingen af en dækkende tilbudsvifte og en tidligere forebyggende praksis på myndighedsområdet.

To nye håndbøger giver inspiration til, hvordan kommunerne tidligt kan støtte børn og unge i udsatte positioner med kvalificerede indsatser, der understøtter barnet og den unges udvikling og en tæt tilknytning til hverdagslivet.

Håndbøgerne har fokus på to forskellige temaer:

  • En dækkende tilbudsvifte
  • En tidligere forebyggende praksis på myndighedsområdet med tæt kontakt og hyppig opfølgning.

En dækkende tilbudsvifte på børne- og ungeområdet

Ambitionen er at sætte tidligt ind med den rette indsats, der understøtter barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Indsatsen skal matche barnets behov, og der kan være brug for såvel forebyggende tiltag som anbringelse uden for hjemmet. Det kræver en tilgængelig vifte af kvalificerede og specialiserede tilbud.

Den ene håndbog, En dækkende tilbudsvifte på børne- og ungeområdet, sætter derfor fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde både strategisk og fagligt med at kvalificere tilbudsviften og sikre sammenhæng mellem udbuddet af tilbud og de lokale behov i forhold til målgrupper og problematikker.

Materialet giver inspiration og redskaber til en systematisk kortlægning og analyse af tilbudsviftens dækningsgrad på tværs af almenområdet og det specialiserede børne- og ungeområde. Derudover gives inspiration til at understøtte en virksom tilbudsvifte, bl.a. gennem politiske strategier, måltal og mindset.

Håndbogen er målrettet kommuner, der er i gang med eller ønsker at arbejde systematisk med udviklingen af en kvalificeret tilbudsvifte. Den henvender sig primært til beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter
og medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner.

Hent håndbogen ’En dækkende tilbudsvifte på børne- og ungeområdet’

Tidligere forebyggende praksis - myndighedsområdet

En tidligere forebyggende indsats stiller også særlige krav til myndighedsområdet, for at der kan sættes tidligt ind og løbende sikres, at indsatsen matcher barnets eller den unges behov, udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Dette udfoldes i den anden håndbog, der beskriver, hvordan myndighedsområdet systematisk må være på forkant i alle sager gennem tæt kontakt og hyppig opfølgning med barnet, den unge, familien og samarbejdspartnere

Håndbogen sætter bl.a. fokus på myndighedsområdets rammer og socialrådgiverens rolle i kontakten med børn, unge, familier og samarbejdspartnere. Den beskriver også tre centrale elementer, som kan bidrage til, at kvaliteten og rettidigheden øges i sagsbehandlingen, samtidig med at der er mulighed for at komme tidligere ind i sagerne.

Håndbogen er målrettet kommunale chefer, ledere, konsulenter og fagpersoner på området for børn og unge i udsatte positioner. Materialet er særligt relevant for myndighedsområdet, som kan få konkrete anvisninger til, hvordan man kan tilrettelægge en tidligere forebyggende praksis med tæt kontakt og hyppig opfølgning.

Hent håndbogen ’En tidligere forebyggende praksis på myndighedsområdet med tæt kontakt og hyppig opfølgning’

Baggrund

Socialstyrelsens har i 2016-19 rådgivet 24 kommuner om en omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner..

De to håndbøger er udarbejdet på baggrund af rådgivningen og et særligt fagligt koncept.

Hent det faglige koncept for omlægning

Senest opdateret 16-01-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her