Ny indgang på Hjælpemiddelbasen om erhvervet hjerneskade

03-09-2020

En erhvervet hjerneskade kan have store følgevirkninger for de mennesker, der rammes. En ny indgang på Hjælpemiddelbasen giver overblik over et bredt spektrum af hjælpemidler, der kan lette hverdagen for målgruppen. Målgruppeindgangen henvender sig til både borgere og fagpersoner.

En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdom eller en ulykke. Følgevirkningerne kan være indgribende, men afhænger af, hvilke områder i hjernen, der rammes, og hvor stort et område af hjernen der er beskadiget.

Det betyder, at mennesker med en erhvervet hjerneskade kan have meget forskellige funktionsnedsættelser og i meget varierende grad. Behovet for hjælpemidler vil derfor altid være individuelt.

Bredt spektrum af hjælpemidler

For at gøre det nemmere at vælge det rigtige hjælpemiddel til personer, som lever med en erhvervet hjerneskade, har Socialstyrelsen netop lavet en særlig målgruppeindgang på Hjælpemiddelbasen om målgruppen.

Den nye målgruppeindgang beskriver et bredt spektrum af hjælpemidler, som kan lette eller kompensere for fysiske eller kognitive følgevirkninger ved erhvervet hjerneskade. Der tages udgangspunkt i personens behov for støtte i hverdagen, og brugen af de forskellige relevante hjælpemidler forklares.

Inspiration og vejledning

Målgruppeindgangen kan bruges som inspiration og vejledning i forbindelse med både bevillinger og ansøgninger om hjælpemidler. Den henvender sig derfor ikke blot til fagpersoner, men også til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Socialstyrelsen offentliggør løbende nye målgruppespecifikke afsnit på Hjælpemiddelbasen. De næste målgruppeindgange vil handle om hjælpemidler til børn og voksne med muskelsvind og forventes at blive publiceret i september.

Se målgruppeindgangen om erhvervet hjerneskade på Hjælpemiddelbasen

 

Senest opdateret 03-09-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her