Ny håndbog skal hjælpe med at afdække lovende praksis på socialområdet

24-09-2020

Mange socialfaglige indsatser skaber positive forandringer for borgerne, selvom indsatsernes effekter ikke er dokumenteret. Den nye håndbog i lovende praksis har til formål at understøtte kommuner og sociale tilbud i udviklingen af deres praksis ved hjælp af faglig refleksion og egne data.

Landets kommuner og de over 2000 sociale tilbud for børn, unge og voksne efterspørger i stigende grad støtte til at udvikle eksisterende indsatser, som viser tegn på at være virksomme for borgerne, men hvor der endnu ikke findes sikker dokumentation for deres effekter.

"Målet er en social indsats, der virker i menneskers liv. Her er vi helt afhængige af, at medarbejdere og ledere dagligt bringer egne erfaringer i spil. Det kommer også til udtryk hos de fem socialtilsyn, der vurderer kvaliteten af en indsats ud fra, om den har en sandsynlig positiv effekt for borgerne. Derfor har vi udgivet håndbogen," siger kontorchef Jakob Janum Gadmar fra Socialstyrelsen og fortsætter:

"Håndbogen er ikke kun tænkt som inspiration, men også som konkret værktøj, der kan bruges af medarbejdere og ledere til at videreudvikle og dokumentere sociale indsatser på baggrund af mange forskellige slags viden, for eksempel praksiserfaringer, dialog med borgerne og forskning,"

De nye håndbog består af en indledning og syv hæfter, der beskriver centrale temaer i arbejdet med at udvikle sociale indsatser. I hæfterne indgår vejledning til at vurdere og beskrive, hvilke sociale indsatser der virker lovende, og hvilke resultater de skaber. Hæfterne kan bruges hver for sig eller samlet.

Viden skal spire i et fællesskab

Vidensbasering af sociale indsatser er ikke blot til gavn for den enkelte borger, men giver også mulighed for læring på tværs af tilbud og kommuner, så der kan opbygges en fælles vidensbase på socialområdet.

"Kernen i arbejdet med en lovende praksis er omhyggelighed og systematik i den professionelle udvikling. Men det kræver også mod til at prøve sig frem og vilje til at lære. Viden har mange former, og håndbogen her udkommer med ønsket om, at dyrke den nære lokale viden og refleksion tæt på og i dialog med de mennesker, der har brug for hjælp", siger Jakob Janum Gadmar.

Hent håndbogen eller bestil papirudgaven

FAKTA

  • Lovende praksis er betegnelsen for en praksis, der viser tegn på at være virksom for borgeren, men hvor der endnu ikke findes sikker dokumentation for dens effekt.
  • Håndbog i lovende praksis bygger videre på ’Resultatdokumentation og evaluering: Håndbog for sociale tilbud’. Den supplerer den tidligere håndbog med erfaringer og gode råd om udvikling af en vidensbaseret praksis samt erfaringer fra fem kommuner, der har arbejdet med lovende praksis.
  • Håndbogen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.
Senest opdateret 24-09-2020

Kontakt

Mikkel Møldrup-Lakjer
Chefkonsulent

Et minunivers

Håndbogen i lovende praksis er udgivet i et miniunivers her på Socialstyrelsen.dk. 

Få en introduktion på video og hent de syv temahæfter:

Gå til miniuniverset

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her