Ny guide til det kommunale beredskab om overgreb mod børn

19-08-2020

Socialstyrelsen har udgivet en guide om kommunernes beredskab til at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn. Guiden understøtter både udarbejdelse og implementering af det lovpligtige kommunale beredskab. Kommuner kan også få rådgivning til arbejdet med beredskabet.

Alle landets kommuner skal udarbejde et skriftligt beredskab til sager om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn. Det lovpligtige beredskab skal beskrive, hvordan der arbejdes med forebyggelse og opsporing, samt hvilke handleveje ledere og medarbejdere skal følge ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

En ny guide fra Socialstyrelsen sætter nu fokus på kommunernes opgave med at formulere og implementere beredskabet og giver inspiration til arbejdet.

Temaerne i guiden

Guiden kommer rundt om alle relevante aspekter af beredskabet og er opbygget over seks temaer:

  • Formelle krav til beredskabet
  • Målgruppe og definitioner i beredskabet
  • Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb
  • Opsporing af vold og seksuelle overgreb
  • Håndtering og handleveje ved vold og seksuelle overgreb
  • Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb

Hvert tema beskriver den relevante lovgivning og en række vigtige organisatoriske og ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter for kommunens arbejde.

Guiden indeholder desuden overordnede præsentationer af det faglige indhold i temaerne. De overordnede præsentationer kan bruges som inspiration til tekst i den enkelte kommunes beredskab eller som fokuspunkter i en systematisk kompetenceudvikling og i den løbende faglige opgaveløsning.

Materialet henvender sig til kommunale medarbejdere og ledere, der enten har til opgave at udarbejde eller revidere det kommunale beredskab til overgrebssager eller arbejder med at implementere beredskabet i praksis.

Guide om det kommunale beredskab vedr. overgreb

Rådgivning

Socialstyrelsen tilbyder desuden korte eller længerevarende rådgivningsforløb til kommuner i forhold til overgreb. Rådgivningsforløbene har det lovpligtige beredskab som udgangspunkt. Forløbene er gratis.

Læs mere om Socialstyrelsens rådgivning på overgrebsområdet

Senest opdateret 19-08-2020

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her