Nu indeholder Indsatstrappens Udgiftsmodel data for 2019

19-05-2020

Indsatstrappens Udgiftsmodel er netop blevet opdateret med regnskaberne for 2019. Med den nye version kan du lave analyser af udgifterne på det specialiserede børneområde fra 2007 til 2019 – helt uden at indtaste data.

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab, der gør det muligt at se på udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde med udgangspunkt i indsatstrappen. Det kan således understøtte en lokal faglig refleksion over, hvordan midlerne investeres i børnenes udvikling. Redskabet oversætter poster fra den autoriserede kontoplan til indsatstrappens trin.

Lav analysen med det samme

Redskabet er netop offentliggjort i en ny version, hvor alle kommuners regnskabsdata fra 2007 til 2019 er indlejret i modellen.

Det betyder, at du kan downloade modellen og lave en analyse med det samme. Der er ikke behov for yderligere data. I din analyse kan du – foruden at se en enkelt kommunes udgifter over tid – også sammenligne med en gruppe af kommuner og med hele landet.

Læs mere om Indsatstrappens Udgiftsmodel og hent redskabet

Se kort præsentationsfilm af udgiftsmodellen på YouTube

Korrektion i modellen

Redskabet er desuden blevet korrigeret for en fejl i fordelingen af udgifter mellem trinnene ”Institutionsanbringelser” og ”Hjemmebaserede foranstaltninger”. Du kan læse mere om rettelsen på Socialstyrelsens hjemmeside.

Nye kurser til efteråret

Socialstyrelsen tilbyder løbende kurser i brugen af både ”Indsatstrappens Udgiftsmodel” og et andet redskab, ”Indsatstrappens Nøgletal”, som indeholder aktivitetsdata på det specialiserede børneområde med udgangspunkt i indsatstrappen.

Læs mere om Indsatstrappens Nøgletal

Vi forventer at tilbyde den næste runde kurser i løbet af efteråret. Kurserne annonceres her på Socialstyrelsen.dk og i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Indsatsatrappen

Indsatstrappen refererer til de kommunale indsatser for børn og unge – gående fra den mindst til den mest indgribende foranstaltning. Det nederste trin udgøres af tidlige indsatser på almenområdet, det øverste af de i alt seks trin er anbringelse på institution.

Indsatstrappen er den faglige ramme for omlægning til en tidligere forebyggende indsats på det specialiserede børneområde.

Læs om det faglige koncept for en tidligere forebyggende indsats

Senest opdateret 19-05-2020

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her