Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

22-12-2020

Med de nye nationale retningslinjer får kommuner og andre aktører på hjemløshedsområdet et fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed. Retningslinjerne tager afsæt i Housing First og giver anvisninger på god praksis for forebyggelse, organisering, boligarbejdet og individuel social støtte.

Gennem de senere år er der opbygget en solid viden om effektive indsatser, der kan hjælpe mennesker i hjemløshed. Ikke mindst Housing First-tilgangen, hvor en stabil boligløsning kombineres med individuel, helhedsorienteret og fleksibel støtte, har vist sig meget virksom.

Tilgangen har været anvendt i en årrække i Danmark, men der er potentiale for yderligere udbredelse og forankring. Der er derfor fortsat brug for at understøtte implementeringen, ligesom der også er behov for at sætte fokus på forebyggelse, så færre borgere kommer i en hjemløshedssituation.

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen nu udgiver nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed med afsæt i Housing First.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med en række centrale aktører på området og er baseret på gældende lovgivning og aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Kommuner og andre aktører får dermed nu et solidt, fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed.  

Fire centrale elementer i indsatsen

Retningslinjerne præsenterer lovbestemte krav og anbefalinger til god praksis i konkrete anvisninger, der er bygget op om fire centrale elementer:

  • Forebyggelse - fra den generelle forebyggelse til forebyggelse af tilbagevendende hjemløshed. Særligt fokus på forebyggelse af hjemløshed i risikofyldte overgangsperioder   
  • Organisering og samarbejde -  den kommunale indsats og samarbejdet med væsentlige aktører på området
  • Boligindsatser - planlægning af boligindsatsen, arbejdet med at gøre en bolig til et hjem og boligfastholdelse
  • Borgerrettede indsatser – de direkte indsatser til borgeren, herunder hvordan den enkelte kan støttes i en recovery-proces med en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats

Retningslinjerne beskriver samlet set rammerne for en god praksis på hjemløshedsområdet. Man kan fordybe sig i et enkelt tema, man ønsker viden om, og man kan bruge udgivelsen som et opslagsværk, hvis der fx er tvivl om, hvordan indsatsen skal eller bør tilrettelægges i en given situation.

Hent de nationale retningslinjer mod hjemløshed (pdf)

Få støtte til implementeringen af retningslinjerne

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til bl.a. kommuner og § 110-boformer med henblik på at styrke indsatsen på hjemløshedsområdet og støtte implementeringen af de nye retningslinjer.

Der ydes både korterevarende rådgivning og længerevarende rådgivningsforløb, som er baseret på en samarbejdsaftale.

Læs mere om tilbuddet  

Informationsmøde i 2021

Socialstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om de nationale retningslinjer i det nye år.

Nærmere information følger her på Socialstyrelsen.dk og i styrelsens nyhedsbrev.  

Senest opdateret 22-12-2020

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
Chefkonsulent

Hvis du vil vide mere

Se Socialstyrelsens nyeste udgivelser om hjemløshed.

Læs om:

 

Udbredelsen af Housing First i DK

Andre landes erfaringer med Housing First

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her