Muligheder og barrierer for Housing First

26-06-2020

Systematik i indsatsen og et stærkt samarbejde er vigtige forudsætninger for en vellykket brug af Housing First på hjemløshedsområdet. Det fremgår af en ny evaluering, der belyser, hvordan der rundt om i landet arbejdes med tilgangen, og hvor udfordringerne kan ligge.

Flere undersøgelser, danske som internationale, har dokumenteret, at Housing First har et stort potentiale i indsatsen mod hjemløshed.

Tilgangen, hvor borgeren tidligt i forløbet tilbydes en selvstændig bolig og samtidig får social støtte, har vist sig at være virksom både til at hjælpe borgere ud af hjemløshed og til, at borgeren fastholder boligen på længere sigt. Socialstyrelsen understøtter derfor udbredelsen af Housing First i Danmark.

Tre vigtige forudsætninger

Der kan være stor variation i kommunernes implementering af tilgangen. Nogle kommuner har en stærk forankring af Housing First, mens tilgangen i andre kommuner kun er delvist eller begrænset implementeret.

Det viser en evaluering foretaget af Rambøll og VIVE. Evalueringen er baseret på resultater og erfaringer fra 32 kommuner og enkelte hjemløseboformer, som fra 2016 til 2019 sammen med Socialstyrelsen har arbejdet med Housing First-tilgangen.

Tre vigtige forudsætninger gør sig gældende i kommuner med en vellykket forankring:

  1. Der er en systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen
  2. Der er en systematisk praksis for at tilbyde borgerne social støtte efter de evidensbaserede bostøttemetoder, som sammen med boligløsningen udgør kernen i Housing First
  3. Der er en stærk organisering af og et velfungerende samarbejde med relevante aktører, som understøtter Housing First.

Udfordringer

I kommuner med en delvis eller begrænset implementering af Housing First er der i mange tilfælde mangel på systematiske procedurer for at skaffe boliger til indsatsen. Derudover kan der være begrænset kapacitet i anvendelsen af de evidensbaserede bostøttemetoder, og flere kommuner har udfordringer med organiseringen og samarbejdet omkring tilgangen.

Evalueringsrapporten indeholder eksempler på, hvordan kommuner kan etablere tiltag, som imødekommer og håndterer de vigtige forudsætninger for Housing First. Rapporten kan dermed understøtte det videre arbejde i kommunerne.

Hent evalueringsrapporten ”Udbredelsen af Housing First”

Læs mere om Housing First i Danmark

Socialstyrelsen udbyder kurser målrettet arbejdet med Housing First i kommuner og på boformer. Du kan læse mere og tilmelde dig kurser på www.kurserhjemloeshed.dk.

Gå til www.kurserhjemloeshed.dk her

Senest opdateret 26-06-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her