Millioner til sociale initiativer er fordelt

25-11-2020

En aftale om at fordele 760 millioner kroner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet over de næste fire år er indgået af regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier. En stor del af pengene er øremærket initiativer, der ligger inden for Socialstyrelsens område.

Det er anden gang, at der indgås aftale om at fordele penge fra reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som afløste satspuljen i 2019. Den største del af reserven går til indsatser på socialområdet, og de retter sig blandt andet mod hjemløse, udsatte børn og unge samt mennesker med handicap. Der er også afsat midler til at udarbejde en strategi for samarbejde med civilsamfundet og til at videreføre Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

"Den brede aftale, der løber over fire år, er et stærkt afsæt for, at vi sammen med kommunerne, civilsamfundet og andre aktører kan skabe bedre muligheder for mennesker med behov for hjælp. Et eksempel er etableringen af videnscenter for børneinddragelse, der skal samle viden om, hvordan børn og unge inddrages i beslutninger om deres eget liv, og sikre at viden bliver omsat til praksis i kommunerne. Det glæder vi os til at komme i gang med sammen med VIVE og Børns Vilkår," siger Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Socialstyrelsen vil også indgå i initiativer på voksenområdet. Blandt andet igangsættes et nyt initiativ om partnervold, hvor der er fokus på den tidlige indsats til både voldsudsatte og udøverne af volden, ligesom der skal etableres et nyt partnerskab om hjælp til udsatte grønlændere.

På handicapområdet sikrer aftalen blandt andet midler til pårørende, herunder også søskende til børn med handicap. Socialstyrelsen indgår desuden i et projekt om en bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap og i et initiativ, der skal sikre et forbedret ledelsestilsyn.

Investeringstankegang får et løft 

Partierne bag aftalen har også valgt at sætte varige penge af til at fremme investeringstankegangen på socialområdet.

"Jeg er glad for, at der i aftalen også er fokus på at videreudvikle Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) sammen med kommunerne ud fra deres behov, så vi i de kommende år kan imødekomme den stigende interesse for en solid databaseret tilgang til socialområdet," siger Ellen Klarskov Lauritzen.

Foruden initiativer på socialområdet er der i aftalen afsat penge til psykiatri og rehabilitering og til en række indsatser på sundhedsområdet, ældreområdet og beskæftigelsesområdet samt på udlændinge- og integrationsområdet.

Læs Social- og Indenrigsministeriets nyhed om aftalen

Se hele aftaleteksten på ministeriets hjemmeside

Senest opdateret 25-11-2020

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her