Metodecentret viderefører udbredelsen af KEEP

02-07-2020

Det amerikansk udviklede program KEEP er et opkvalificeringsforløb til plejefamilier. Socialstyrelsen har i en årrække stået for udbredelsen i Danmark af det succesrige program, men overlader nu stafetten til Metodecentret i Aarhus.

I Danmark har der været stor succes med det gruppebaserede opkvalificeringsforløb KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) for pleje- og netværksfamilier. Nu overgår den fortsatte udbredelse af KEEP til Metodecentret, Aarhus.

I projektperioden fra 2014 til 2020 har Socialstyrelsen stået for udbredelse af KEEP til danske kommuner og organisationer. I denne periode er KEEP blevet tilpasset til danske vilkår. Der er sikret uddannelse af undervisere og vejledere, afholdt kurser for familieplejekonsulenter og givet støtte til implementeringen. De amerikanske programejere ved Oregon Social Learning Center (OSLC), USA har udvalgt Metodecentret til at forestå disse opgaver fremover.

Sådan fungerer KEEP

I Danmark findes to udgaver af det traume- og tilknytningsbaserede program: KEEP BØRN for pleje- og netværksfamilier med børn fra 4-12 år og KEEP TEENAGER for pleje- og netværksfamilier med unge fra 12- ca. 16 år.  

KEEP benyttes både af kommunerne til at give den intensive støtte i begyndelsen af hver ny anbringelse i plejefamilien på baggrund af lovkrav fra 1. juli 2019 og som fortløbende opkvalificeringsforløb til almindelige, forstærkede og specialiserede plejefamilier.

KEEP har til formål at give pleje- og netværksfamilierne støtte til at kunne håndtere udfordrende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker med henblik på at opnå en stabil og tryg anbringelse samt undgå ikke-planlagte sammenbrud. KEEP TEENAGER er i 2019 blev forstærket med elementer specifikt tilpasset dansk kontekst bl.a. med temaer om risikobetonet seksualiserende adfærd, misbrug og vejen til et selvstændigt voksenliv.

Danske erfaringer med KEEP

Evalueringen af KEEP-forløbene i Danmark i 2017 viser, at plejeforældre, der har gennemført et KEEP-forløb, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende end før forløbet. Plejeforældrene fremhæver, at de med KEEP afværger og afhjælper problematikker, så plejebørnene trives bedre end før.

Se evalueringen af KEEP i Danmark

Resultatopsamling foretaget af OSLC på de 182 danske plejebørn, der i 2018 via deres plejefamilier havde været involveret i KEEP, viste et signifikant stort fald i plejebørnenes udfordrende adfærdsproblematikker og et fald på over 43 % i familiens samlede stress- og problemniveau. 

KEEP fremover

Metodecentret har stor erfaring med udvikling og evaluering af sociale indsatser i Danmark. Centret understøtter allerede en række familiebehandlingsindsatser i familier, hvor barnet eller den unge kan være truet af mistrivsel fx i projekter som Bånd og Broer, Familie & Netværk og Minding the Baby. Centret har stor erfaring med samarbejde med såvel danske som udenlandske modeludviklere.

Programejerne for KEEP har således valgt en kvalificeret dansk leverandør af KEEP-programmet, hvor bl.a. kommunerne Herning, Slagelse og Lolland samt organisationerne FABU og CESA deltager.

Kommuner og organisationer, der ønsker at deltage i KEEP, skal således fremover ikke kontakte Socialstyrelsen, men kan rette henvendelse til:

Konsulent Marie Høstrup, Metodecentret, tlf. 24 62 89 58, mail:

 

 

 

 

 

Senest opdateret 15-07-2020

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her