Mere viden om magtanvendelse

06-10-2020

Få overblik over, hvor du kan læse mere om både reglerne for brug af magt og forebyggelse af magtanvendelse.

Find viden om regler for brug af magt i forhold til forskellige målgrupper og skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse.

Forebyggelse af voldsomme episoder

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder
Socialstyrelsens ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse” (2017) giver anbefalinger, metoder og redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder. Dette er direkte anvendeligt i forhold til at forebygge brug af magt.

Desuden indgår en række anbefalinger til, hvilke faglige og organisatoriske rammer der kan støtte op om det forebyggende arbejde.

Læs "Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse" (pdf)

Lær også om forebyggelse af voldsomme episoder i Socialstyrelsens undervisningsmateriale. Materialet tager udgangspunkt i retningslinjerne og har fokus på, hvordan man kan skabe mest mulig trivsel og tryghed.

Undervisningsmateriale til forebyggelse af voldsomme episoder

Tema om udviklingshæmning og udfordrende adfærd

Socialstyrelsen har udarbejdet et tema til Vidensportalen med en række artikler om udviklingshæmning og udfordrende adfærd og de ofte komplekse forhold, der har indflydelse på, om adfærden opstår.

I temaet beskrives også tre indsatser, som har fokus på at forebygge og håndtere udfordrende adfærd hos voksne med udviklingshæmning, nemlig indsatserne Low Arousal, Positiv Adfærdsstøtte og Cognitive Behavioural Anger Management Intervention.

Se temaet "Udviklingshæmning og udfordrende adfærd" på Vidensportalen

Kortlægning om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Socialstyrelsen har også udgivet en kortlægtning af virksomme metoder og lovende praksis i forhold til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning.

Udover selve kortlægningen er der også udarbejdet et formidlingshæfte om emnet.

Hent: Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd – en kortlægning af virksomme metoder (formidlingshæfte, pdf)

Hent: Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd – en kortlægning af virksomme metoder og lovende praksis (rapport, pdf)

Voksenansvar for børn og unge

Begrebet om voksenansvar refererer til ansvaret for at beskytte, opdrage og drage omsorg for anbragte børn og unge. Magtanvendelse og andre indgreb må kun anvendes undtagelsesvist.

Socialstyrelsen har samlet materiale om området. Find  undervisningsmateriale, links til lovgivning, filmklip med tilhørende casemateriale, refleksionsspørgsmål samt information om og skemaer til indberetningsprocessen.

Læs om voksenansvar for anbragte børn og unge

Senest opdateret 06-10-2020

Webinar

Vil du være med til vores gratis webinar 10. november om magtanvendelse?

Tilmeldingsfrist 5. november.

Tilmelding til webinaret

Webinaret optages og vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her