Kursus i familiemægling og netværk

24-06-2020

Socialstyrelsen tilbyder et gratis metodekursus i familiemægling og netværk. Det afholdes 24.-25. september 2020 i Aarhus med en senere opfølgningsdag. Kurset er en del af kursuskataloget ”Styrket indsats mod hjemløshed”, der sætter fokus på det forebyggende arbejde – ikke mindst for unge.

Arbejder du med unge eller voksne, der er i hjemløshed eller er i risiko for hjemløshed? Og kunne du tænke dig at styrke og målrette dit arbejde med familiemægling og netværk?

Så er det måske relevant for dig at deltage i Socialstyrelsens metodekursus 24. - 25. september 2020 om, hvordan man kan udvikle konkrete arbejdsgange i den daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.  Der er en opfølgningsdag 8. marts 2021.

Konflikter med de nærmeste er en af de væsentligste årsager til ikke mindst unges hjemløshed. Kurset giver dig opdateret viden om, hvordan man kan arbejde med familiemægling ud fra den refleksive model. Du vil blive trænet i arbejdet med mægling, særligt med fokus på familiære konflikter. Herudover lærer du at samarbejde med borgeren om netværk og netværkskort.

Praktiske oplysninger

Kurset er relevant for dig, der arbejder som bostøttemedarbejder, eksempelvis med en af de specialiserede metoder CTI (Critical Timer Intervention) og ICM (Intensive Case Management) samt kontaktpersoner eller andre, der arbejder med hjemløshed, herunder forebyggelse og opsporing.  

Kurset udbydes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon for Socialstyrelsen.

Det er gratis at deltage.

Bemærk: Videnskurset ”Netværk og social inklusion”, der afholdes dagen før -  23. september - i Aarhus, er en forudsætning for at deltage på dette kursus.

Find praktisk information om kurset om familiemægling og andre kurser på hjemløshedsområdet på VIAs hjemmeside:

Gå til kursusoversigten på kurserhjemloeshed.dk

Læs om Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet

Baggrund

Kurset udbydes som en del af Socialstyrelsens nye kursuskatalog ”Styrket indsats mod hjemløshed”.

Hent kursuskataloget som pdf

Der skelnes imellem videnskurser, der giver en overordnet introduktion til et emne, og metodekurser, hvor der gås mere i dybden med en bestemt tilgang eller metode. Der tilbydes i alt 11 forskellige kurser.

I forbindelse med nogle af kurserne er der visse krav, der skal være opfyldt, for at man kan deltage.

Kurserne tilbydes på baggrund af en efterspørgsel på kompetenceudvikling fra kommuner og boformer landet over, der vil styrke indsatsen mod hjemløshed, ikke mindst i forhold til unge.

Senest opdateret 24-06-2020

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her