Kompensation til organisationer for aflyste arrangementer

06-04-2020

Socialstyrelsen udmelder en nødpulje, der kan søges af frivillige organisationer. Puljen skal dække udgifter, som skyldes aflysninger af arrangementer på grund af coronakrisen. Puljen forventes udmeldt i starten af næste uge.

Alle partier i Folketinget er enige om at etablere en nødpulje på fem mio. kr. Puljen kan søges af frivillige organisationer, der har udgifter, fordi de har aflyst arrangementer for at forebygge smitte med coronavirus.

Organisationer, der yder en frivillig indsats på det sociale område eller handicapområdet, kan ansøge om at få kompenseret et beløb, der svarer til deres udgifter, dog højst 100.000 kr. Det er en forudsætning for at opnå kompensation, at udgifterne ikke kan dækkes på andre måder. Ansøgere må fx ikke kunne opnå refusion fra en evt. hovedorganisation eller fra andre COVID-19 kompensationsordninger.

Nødpuljen skal dække udgifter forbundet med aflysninger, som er meddelt fra den 11. marts 2020, og hvor aftalen er indgået senest samme dag.

Organisationerne skal kunne dokumentere, at de har haft udgifter til aflysningen af arrangementet – fx at der er indgået bindende aftaler, der ikke kan opsiges med kort frist.

Pengene udbetales løbende af Socialstyrelsen efter først til mølle-princippet, så de kan komme ud og virke i organisationerne hurtigst muligt.

Puljen forventes udmeldt i starten af næste uge.

Den samlede pulje er på 5,0 mio. kr., heraf udgør beløbet til udmøntning blandt ansøgere er 4,85 mio. kr.

Nyheden er opdateret 6. april 2020 med ovenstående note.

 

 

Senest opdateret 06-04-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her