Kom til Bolignetværksmøde 2020

13-08-2020

Arbejder du med boligforhold for personer med handicap jf. servicelovens §116? På årets Bolignetværksmøde i november kan du bl.a. være med til at drøfte byggelovgivning, problematikker i forbindelse med lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber. Tilmeldingen er åben.

Socialstyrelsens Bolignetværk samles i november 2020 til netværksmøde i både Aarhus og Roskilde.

Bolignetværket er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne. Netværket er åbent for nye deltagere.

Lovgivning og forskellige boligtyper

Når man bygger eller ombygger boliger, kan der, afhængig af boligtypen, være flere lovgivninger, som man skal være opmærksom på. Mange lejeboliger er fx almene og skal derfor også følge almenboligloven - ud over det gældende bygningsreglements krav, som er aktuelt både ved nybyggeri og ved til- og ombygning af eksisterende boliger.

Men hvad er gældende i de forskellige bygningstyper - enfamiliehuse, række- og kædehuse og etageboliger? Det kan man få indblik i på netværksmødet, når Lone Sigbrand fra BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut om formiddagen gennemgår de væsentligste lovmæssige forhold vedrørende boligbyggeriet. Der vil være mulighed for diskussion af konkrete problemstillinger, som I måtte sidde med i kommunerne.

Boligbegrebet, principafgørelser, reetablering

Om eftermiddagen holder Ankestyrelsen oplæg om betingelserne for bevilling af boligindretning efter § 116 i serviceloven – særligt de problematikker, der opstår, når borgerens bolig er i en boligforening.

I den forbindelse gennemgås også boligbegrebet, og hvilken betydning, det har, om en borger bor til leje, er andelshaver eller ejer af boligen samt reglerne om reetablering med mere. Også her vil der være rig mulighed for dialog.

Praktiske oplysninger

Bolignetværksmødet bliver afholdt tirsdag 10. november i Aarhus og igen torsdag 19. november i Roskilde. Programmet er ens for de to dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Pris: 1450 kr. (inkl. moms og forplejning).

Aarhus - tilmelding til Bolignetværksmødet 2020 via nemtilmeld.dk

Roskilde - tilmelding til Bolignetværksmødet 2020 via nemtilmeld.dk

Læs om mere Bolignetværket

 

 

 

 

 

Senest opdateret 13-08-2020

Netværk om hjælpemidler

Socialstyrelsen driver fire netværk for fagpersoner, som beskæftiger sig med handicap og hjælpemidler. Netværkene mødes både virtuelt og til årlige møder.

Læs mere om netværkene

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her