Interesserer I jer for recovery?

13-05-2020

Socialstyrelsen tilbyder støtte til at udvikle kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien. Vær med den 12. juni 2020, hvor Socialstyrelsen inviterer til webinar om muligheden for et gratis udviklingsforløb med afsæt i recovery-orienteret rehabilitering. Hør om indhold og rammer samt de erfaringer, andre har haft med forløbet.

Antallet af borgere, der har behov for socialpsykiatrisk støtte, er vokset de senere år. Det skaber et øget fokus i kommuner og tilbud på, hvordan kvaliteten kan styrkes, så flere borgere kan hjælpes til at komme sig.

Udviklingsforløb med fokus på lokal praksis

Socialstyrelsen har derfor sat gang i en række initiativer, der skal støtte socialpsykiatrien. Et af disse initiativer er et udgående team, der tilbyder målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud. Forløbet er gratis, og næste næste ansøgningsperiode bliver fra 18. juni med til 30. september.

Rådgivningen bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. Forløbene er derfor målrettet tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt, som man mange steder i dag vender blikket mod, men som det også kan være udfordrende at implementere fuldt ud i praksis og i samarbejdet med borgeren.

Alle forløb tager udgangspunkt i det enkelte tilbuds eksisterende praksis og med fokus på tilbuddets behov og udfordringer.

Socialpsykiatriske tilbud, der har interesse i at høre mere om forløbene, er velkomne til at deltage i Socialstyrelsens webinar den 12. juni, hvor man kan høre om erfaringerne fra nogle af de igangværende udviklingsforløb og få inspiration til at igangsætte sit eget forløb med rådgivning fra Socialstyrelsen.

Vi fortæller også om det faglige udgangspunkt i recovery-tænkningen og beskriver præmisser og rammer for forløbet, så I får et realistisk grundlag for at vurdere, om det er noget for jer.

Praktiske oplysninger

Webinaret finder sted den 12. juni fra kl. 9 - 11 og henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud og kommunale enheder, der kunne være nysgerrige efter at deltage i et udviklingsforløb.

Det er gratis at deltage, og der er tilmeldingsfrist den 10. juni 2020.

Tilmelding til webinaret via Socialt Udviklingscenter SUS

Webinaret arrangeres i samarbejde med Implement, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Socialt Udviklingscenter SUS

Har du spørgsmål til webinaret, så kontakt Karin Toft-Christensen i SUS, , tlf. 71 99 54 90.

Hvis du vil vide mere...

 

Senest opdateret 13-05-2020

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her