Informationsmøder om det sociale frikort

26-11-2020

Det sociale frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit uden at blive trukket i fx kontanthjælp. Socialstyrelsen afholder virtuelle informationsmøder for kommuner og sociale tilbud om forsøgsordningen, som ventes at blive forlænget med yderligere to år.

Forsøgsordningen med det sociale frikort giver socialt udsatte borgere mulighed for årligt at tjene op til 20.000 kr. skattefrit ved ordinært arbejde, uden at indtægten trækkes fra i fx kontanthjælp, førtidspension eller andre offentlige ydelser som boligsikring.

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Ny lov på vej

Frikortet har fungeret i to år. Nu forventes ordningen at blive forlænget, så den også gælder i 2021 og 2022.

'Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort' er endnu ikke vedtaget, og forslaget skal behandles i Folketinget i løbet af december. Der er dog allerede indgået en bred politisk aftale om at afsætte midler til en forlængelse af ordningen, og derfor forventes loven at blive vedtaget inden udgangen af 2020.

Informationsmøder i december

Socialstyrelsen støtter implementeringen af det sociale frikort og afholder i den forbindelse virtuelle informationsmøder af en times varighed, hvor ledere og medarbejdere fra kommuner og sociale tilbud, der er i kontakt med målgruppen for det sociale frikort, kan deltage.

På informationsmøderne er der fokus på, hvordan forsøgsordningen videreføres, herunder om baggrunden for, at ordningen ser ud, som den gør, og hvad kommunerne skal gøre i forbindelse med forlængelsen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriet.

Praktiske oplysninger

Informationsmøderne finder sted forskellige dage i december. Alle møderne har samme indhold.

Møderne holdes over Skype. Deltagelse sker via link, der sendes til deltagerne senest dagen før.

Tilmelding - infomøde 10. december kl. 14 - 15: BOOKET

Tilmelding - infomøde 11. december kl. 10 - 11: BOOKET

Tilmelding - infomøde 14. december kl. 14 - 15: BOOKET

Tilmelding - infomøde 15. december kl.  14 - 15: BOOKET 

Fristen for tilmelding er 8. december 2020.

Nyheden er senest opdateret 8. december 2020 med oplysning om, at der fuldt booket til alle møder.  

 

Senest opdateret 08-12-2020

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her