Indsatstrappens Nøgletal har nu data fra 2018 for alle kommuner

05-02-2020

Hvordan er udviklingen på børne- og ungeområdet i jeres kommune? Indsatstrappens Nøgletal har nu registerdata frem til og med 2018 for alle kommuner. Med den nye version kan I som kommune følge foranstaltningsmønstret og udarbejde relevant ledelsesinformation enkelt og hurtigt.

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab til et struktureret arbejde med aktiviteten på det specialiserede børneområde med udgangspunkt i indsatstrappen.

Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget foranstaltningsmønster over tid på baggrund af 12 overordnede nøgletal om kommunens forskellige typer af anbringelser, hjemmeforanstaltninger, forebyggende indsatser mv.

For nogle af trinnene indeholder redskabet data fra anbringelsesstatistikken. Man kan derfor også sammenligne tallene fra sin egen kommune med regions- og landsgennemsnit samt med andre kommuner.

For de øvrige trin skal den enkelte kommune indtaste egne data.

Nye data i en faglig ramme

Den nye version af redskabet indeholder data fra 2013 til og med 2018. Det er samtidig muligt at indtaste egne data for årene 2019 og 2020.

Redskabet giver en faglig ramme og en overskuelig struktur til at lave ledelsesinformation om udviklingen på det specialiserede børneområde. Redskabets fleksibilitet gør det muligt for jer både at anvende redskabets rapportfunktion og kopiere relevante tabeller og figurer over i din egen ledelsesinformation.

Kurser i foråret 2020

Socialstyrelsen tilbyder løbende kurser i brugen af redskabet samt i brugen af redskabet Indsatstrappens Udgiftsmodel, som indeholder økonomidata fordelt indsatstrappen.

 Vi forventer at tilbyde den næste runde kurser i løbet af foråret. Kurserne annonceres på Socialstyrelsen.dk og i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Læs mere om Indsatstrappens Nøgletal og hent redskabet her

Læs mere om Indsatstrappens Udgiftsmodel her

Indsatstrappen

Indsatstrappen refererer til de kommunale indsatser for børn og unge – gående fra den mindst til den mest indgribende foranstaltning. Det nederste trin udgøres af tidlige indsatser på almenområdet, det øverste af de i alt seks trin er anbringelse på institution.

Indsatstrappen er den faglige ramme for omlægning til en tidligere forebyggende indsats på det specialiserede børneområde.

Se det faglige koncept for en tidligere forebyggende indsats her

Senest opdateret 05-02-2020

Kontakt

Christoffer Rasch
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her