Indgrebsmuligheder overfor domfældte borgere med udviklingshæmning

06-10-2020

Som en del af magtanvendelsesreglerne kom der i 2013 og 2018 særlige indgrebsmuligheder overfor domfældte med udviklingshæmning. Lovændringen i 2020 har ikke givet yderligere indgrebsmuligheder.

Overtræder en borger med udviklingshæmning straffeloven, bliver vedkommende anmeldt til politiet - og måske anholdt og sigtet efter retsplejelovens bestemmelser for sidenhen at blive domfældt i henhold til straffeloven.

Da borgere med udviklingshæmning ikke vurderes at være strafegnede, får de i stedet en foranstaltningsdom, som effektueres i socialt regi.

Med virkning fra 1. juli 2013 blev der indført særlige indgrebsmuligheder, som kun gælder over for domfældte (jf. serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.). Indgrebsmulighederne indførtes som en del af reglerne for magtanvendelse.

I 2018 skete der lovændringer på området, idet der blev vedtaget nye indgrebsmuligheder (jf serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.)

Læs mere om domfældte borgere med udviklingshæmning 

Ingen nye ændringer i indgrebsmulighederne 

I forbindelse med ændringerne i magtanvendelsesreglerne, der trådte i kraft pr. 1. januar 2020, er der ikke foretaget yderligere ændringer i de indgrebsmuligheder, der er overfor domfældte borgere med udviklingshæmning.

Det tidligere kapitel 24 a om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger er dog i den nuværende lovgivning ændret til kapitel 24 d.

Der er ingen ændring i de paragrafnumre, der indeholder reglerne for indgreb overfor domfælde. Det er således stadig §§ 137 g, h, i og j, der omhandler indgrebsmulighederne over for borgere med udviklingshæmning, der har en foranstaltningsdom.

Håndbog om sigtede og domfældte med udviklingshæmning

I 2018 udgav Socialstyrelsen "Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning. Lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser".

Læs mere om kriminalpræventive sociale indsatser

Håndbogen giver viden om:

  • Den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.
  • Det kriminalpræventive sociale arbejde. Der gives eksempler på socialpædagogiske indsatser og på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre.
  • Systematisk vurdering af risiko for fornyet kriminalitet.

Socialstyrelsen har i maj 2020 opdateret håndbogen med den nyeste lovgivning og ændringen fra kapitel 24 a til 24 d.

Senest opdateret 06-10-2020

Webinar

Vil du være med til vores gratis webinar 10. november om magtanvendelse?

Tilmeldingsfrist 5. november.

Tilmelding til webinaret

Webinaret optages og vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her