Hvad betyder ændringerne af servicelovens § 101?

24-06-2020

Rammerne for den sociale stofmisbrugsbehandling er blevet ændret. Deltag i Socialstyrelsens informationsmøde og få viden om ændringerne i servicelovens § 101 og deres betydning for praksis.

Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om de ændringer i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug, som blev vedtaget i Folketinget den 17. december 2019.

Informationsmødets formål er at tydeliggøre kravene i behandlingsgarantien, ensarte praksis i den kommunale visitation til stofmisbrugsbehandling og styrke en målrettet og systematisk brug af data i behandlingstilbud.

Indhold på informationsmødet

På informationsmødet præsenteres ændringerne i servicelovens § 101 og den betydning, de har for praksis i behandlingstilbuddene.

Der vil bl.a. være information om:

  • Indhold og konsekvenser af ændringer i servicelovens § 101
  • Konkrete redskaber til at foretage en helhedsorienteret afdækning
  • Kommunale erfaringer med systematisk anvendelse af en helhedsorienteret afdækning.

Der vil også være plads til spørgsmål.

Praktiske informationer om informationsmødet

Informationsmødet er virtuelt og afholdes 21. september.

Målgruppen for dagene er beslutningstagere, ledere og nøglemedarbejdere i kommunale, regionale og private behandlingstilbud samt ledere og nøglemedarbejdere i den kommunale myndighedsudøvelse.

Sidste frist for tilmeldingen er 15. september.

Det er gratis at deltage.

Se programmet og tilmeld dig informationsmødet 21. september med virtuel deltagelse

Læs mere om social stofmisbrugsbehandling

Informationsmødet har tidligere også været tilbudt som et fysisk arrangement. Dette er aflyst for at forebygge smitte med coronavirus. Alle, der var tilmeldt det fysiske møde, har fået direkte besked og tilbud om at deltage virtuelt.

Nyheden er opdateret 9. september 2020 i overensstemmelse hermed og med opdateret tilmeldingsfrist.

 

 

Senest opdateret 09-09-2020

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her