Hør om virksom indsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser

21-01-2020

Socialstyrelsen afholder 26. februar 2020 en gratis inspirationsdag om det evidensbaserede mestringsprogram R&R2-ADHD. Hør om indsatsen, de positive erfaringer og muligheden for at søge om støtte til implementering og uddannelse.

Socialstyrelsen har i samarbejde med tre kommuner afprøvet mestringsprogrammet R&R2-ADHD. Evalueringen offentliggøres i foråret 2020 og viser markante effekter i forhold til deltagernes ADHD-symptomer. Deltagerne får - uanset alder - redskaber til øget mestring af deres kernevanskeligheder, og der er også positive konsekvenser i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

I Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram for 2020-22 er der derfor afsat midler til at udbrede R&R2-ADHD gennem støtte til implementering og uddannelse. Støtten kan søges af kommuner, regioner og private tilbud i foråret 2020.

Mestringsprogrammet R&R2-ADHD

R&R2-ADHD (Reasoning & Rehabilitation version 2) er en manualbaseret gruppeindsats, der involverer mentorstøtte. Metoden bygger på kognitiv adfærdstræning og er målrettet unge og voksne (16 år+) med opmærksomhedsforstyrrelser.

Fokus er rettet mod, at den enkelte opnår en bedre indsigt i egne vanskeligheder og måder at håndtere dagligdagens udfordringer på. På den måde opbygges succesoplevelser og større robusthed (resiliens) i forhold til fx at planlægge og overskue hverdagslivet, etablere og fastholde sociale relationer og indgå i uddannelse eller job.

Inspirationsdagen 26. februar 2020

Kommuner, regioner og private aktører, som gerne vil arbejde med det R&R2-ADHD, kan 26. februar komme til en gratis inspirationsdag i Socialstyrelsen.

Her præsenteres R&R2-ADHD, de erfaringer praktikere og ledere har med at arbejde med og implementere indsatsen, og hvordan støtten fra Socialstyrelsen mere præcist fungerer.

Socialstyrelsen anbefaler, at både beslutningstagere og medarbejdere deltager for at få det bedste beslutningsgrundlag for, om indsatsen er relevant for jer.

Praktiske oplysninger

Inspirationsdagen holdes onsdag den 26. februar 2020 på ODEON i Odense. Der er tilmeldingsfrist onsdag den 12. februar 2020.

Tilmelding til inspirationsdagen om R&R2-ADHD

Hvis du vil vide mere

Læs om udbredelsen af R&R2-ADHD 

På børneområdet kan kommuner søge om støtte til implementering af metoden 'Stepping Stones', der målrettet forældre til børn med handicap

Læs om udbredelsen af Stepping Stones

Senest opdateret 21-01-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her