Hjælpepakke til sociale organisationer

08-04-2020

En ny hjælpepakke med 8 tiltag skal holde hånden under frivillige organisationer på socialområdet. Flere af initiativerne håndteres af Socialstyrelsen.

Et bredt politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet er enige om 8 nye tiltag, der skal støtte civilsamfundet i forbindelse med COVID-19.

Organisationerne på socialområdet mærker konsekvenserne af nedlukningen af Danmark, samtidig med, at de netop nu yder vigtige sociale indsatser.

Organisationerne har en sammensat økonomi, der ofte består af en blanding af salg fra genbrugsbutikker, landsindsamlinger, offentlige tilskud, private medlemsskaber mm.  Mange modtager også høj offentlig støtte. Derfor var der flere, som risikerede at falde mellem to stole med afgrænsningerne i de generelle hjælpepakker for erhvervslivet. Det er bl.a. disse organisationer, som nu får hjælp.

Aftalepartierne er blevet enige om 8 nye tiltag, hvor Socialstyrelsen står for at håndtere tiltag 1, 2, 4, 6 og 8:

  1. Alle organisationer på det sociale område kommer nu også med i den statslige pulje til lønkompensation uanset niveau for offentlig støtte.
  2. Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje for kompensation for faste udgifter uanset niveau for offentlig støtte.
  3. Kommunerne kan fortsat betale for socialøkonomiske virksomheder, der driver tilbud efter servicelovens § § 103 og 104
  4. Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af COVID-19. Der opfordres til, at fonde og kommuner m.fl., som yder samme former for tilskud, overvejer samme linje.
  5. Social- og Indenrigsministeriet opretter en rådgivningsfunktion, der skal matche organisationer med fonde, der vil investere i sociale indsatser under COVID-19.
  6. Perioden for støtte til udgifter for aflyste arrangementer udvides, så der kan udbetales kompensation i en længere periode.
  7. Partierne noterer sig, at håndtering af de sociale tilbuds COVID-19 relaterede ekstraudgifter situation kan håndteres inden for gældende regler. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres COVID-19-relaterede ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i året.
  8. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til en kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til bl a sårbare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Der vil være et særligt hensyn til socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker, som måtte falde igennem de generelle ordninger. Der ydes kun støtte for udgifter, som ikke dækkes af andre kompensationsordninger mv., og hvor der er tale om et konkret behov som følge af COVID-19.

En opgørelse viser, at der i den samlede ramme for lønkompensation og kompensation for faste udgifter vil komme et væsentligt trecifret millionbeløb til gavn for civilsamfundsorganisationerne.

Se nyheden på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Senest opdateret 08-04-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her