Gratis netværk for superbrugere i Voksenudredningsmetoden

16-11-2020

Er du superbruger i Voksenudredningsmetoden, og vil du gerne have nye muligheder for at dele viden og erfaringer om version 2.0, og træne dine færdigheder? Så tilmeld dig vores regionale netværk om VUM og vær med til årets netværkssamling den 17. december 2020.

I september blev den reviderede udgave af Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0, der bruges bredt i landets kommuner, præsenteret på en meget velbesøgt konference.

For at understøtte implementeringen af VUM 2.0 genoptager Socialstyrelsen nu de kendte regionale netværk for superbrugere af metoden. Netværkene samles som udgangspunkt én gang årligt og giver mulighed for både videndeling og konkrete øvelser. Ofte vil der også være et specifik tema, vi dykker ned i.

Tal, lyt og få ny inspiration

Den første netværkssamling, der vil være fælles for alle netværkene, holdes den 17. december 2020 kl. 9 – 15 og får fokus på de nye elementer i metoden, og hvordan de bruges i praksis. På grund af den aktuelle corona-situation samles vi denne gang virtuelt.

Arbejder du selv som superbruger i metoden, så sæt kryds i kalenderen! Dagen vil give rige muligheder for at:

  • erfaringsudveksle med dit regionale netværk (via breakout rooms)
  • træne dine VUM 2.0-færdigheder
  • få inspiration til dit videre arbejde som superbruger.

Praktiske oplysninger

Der er seks forskellige netværk rundt om i landet, to for Region Hovedstaden og et for hver af de øvrige regioner.

Melder du dig ind i et af de regionale netværk, vil du automatisk få en invitation med yderligere information om den fælles netværkssamling.

Vil du være med til netværkssamlingen i år, skal du tilmelde dig netværket senest 11. december 2020.

Læs mere om netværkene, og hvordan du melder dig til

Om Voksenudredningsmetoden 2.0

VUM skal bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet – fra opstart til opfølgning.

Metoden understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte.

Læs mere om VUM 2.0

Senest opdateret 16-11-2020

Missede du konferencen?

Se eller gense oplæggene fra konferencen 14. september 2020 om Voksenudredningsmetoden.

Videooplæg om VUM 2.0

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her