Forlængelse af VISO-kontrakter

02-04-2020

VISO vil gerne ekstraordinært forlænge de nuværende kontrakter med seks leverandører. Formålet er at sikre, at et nyt udbud kan nå at tage højde for resultaterne af en kommende kortlægning af det specialiserede socialområde. Interesserede parter er meget velkomne til at tage kontakt til VISO om forlængelsen.

VISO yder rådgivning på det specialiserede socialområde via et omfattende netværk af leverandører.

KaS-leverandørnetværket (Koordinering af Specialrådgivningen) udgør en særlig del af leverandørnetværket og omfatter seks leverandører, der tilsammen yder højt specialiseret rådgivning til følgende målgrupper: Førskolebørn med svære kommunikative og øvrige vanskeligheder (førskolebørn), høretab (børn og unge), døvblindhed (børn og unge), epilepsi (alle) og synsnedsættelse (alle).

Kontrakterne løber i fire år og udløber 31. december 2020.

Læs om KaS i VISO

Ekstraordinær forlængelse af kontrakter

Inden for de næste par år vil der ske en national kortlægning af hele det specialiserede socialområde og dermed også af målgrupperne for KaS-rådgivningen.

VISO ser det derfor som nødvendigt og hensigtsmæssigt at forlænge de nuværende kontrakter med to år, når de udløber ved årsskiftet, så man i et nyt udbud kan nå at tage højde for de ændringer, der kan følge af kortlægningen.

VISO har derfor i dag 2. april 2020 offentliggjort en såkaldt profylaksebekendtgørelse i EU-tidende for hver af de seks leverandørkontrakter mhp. en ekstraordinær forlængelse.  

I de seks profylaksebekendtgørelser kan man læse mere om de enkelte kontrakter, herunder hvem der i dag er leverandør, leverandørens kontraktsum for den toårige periode, klagemuligheder mm.

Indkommer der i løbet af de kommende 10 dage væsentlige indsigelser mod forlængelsen, kan VISO foretage udbud.

Alle VISOs profylaksebekendtgørelser er offentliggjort i EU-tidende: 

Dialog om forlængelsen

VISO vil meget gerne i dialog med interesserede parter om, hvorfor det er nødvendigt at forlænge kontrakterne lige nu. Organisationer m.fl., der har spørgsmål eller kommentarer til sagen, er derfor meget velkomne til snarest at tage kontakt til VISO.

Kontaktpersoner:

Hvad er en profylaksebekendtgørelse?

En profylaksebekendtgørelse er en bekendtgørelse, som ordregiver kan offentliggøre, for at gøre potentielle leverandører opmærksomme på, at ordregiver har til hensigt at indgå en kontrakt uden udbud. I profylaksebekendtgørelsen gives en begrundelse for, hvorfor ordregiver mener, at kontrakt kan indgås uden udbud.   

Ordregiver skal vente mindst 10 kalenderdage fra profylaksebekendtgørelsens offentliggørelse inden kontrakten indgås. I denne periode kan interesserede parter gøre indsigelse.

Læs om profylaksebekendtgørelser hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Senest opdateret 02-04-2020

Kontakt

Randi Lykou Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her