Forlængelse af kompensationsperiode og ansøgningsfrist for kompensation for lønudgifter

17-08-2020

Perioden for den midlertidige lønkompensationsordning er forlænget til og med den 29. august 2020. Organisationer på Social- og Indenrigsministeriets område skal indsende ansøgning til Socialstyrelsen senest 20. september 2020.

Den midlertidige kompensationsordning for lønudgifter på socialområdet kan søges af foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19). 

Den første kompensationsperiode dækkede perioden fra den 9. marts til den 9. juli. Ordningen er blevet forlænget til og med 29. august 2020 i en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning.  

Organisationer på Social- og Indenrigsministeriets område skal indsende ansøgning om udbetaling af kompensation for perioden til Socialstyrelsen senest den 20. september 2020.  

Ansøgningspuljen er i forbindelse med forlængelsen midlertidig lukket, men vil snarest muligt blive åbnet igen, når ansøgningsvejledning mv. er opdateret med de nye oplysninger. 

Find bekendtgørelsen om midlertidig lønkompensationsordning her

Spørgsmål kan stilles til Socialstyrelsen på telefon 72424133 eller sendes til

Senest opdateret 17-08-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her