Følg med i det store partnerskabsprojekt i socialpsykiatrien

19-11-2020

Interesserer I jer også for recovery-tilgangen? Fire kommuner er i fuld gang med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering. Følg med i arbejdet i det nye nyhedsoverblik, der vil udkomme to gange om året.

Antallet af voksne med psykiske vanskeligheder er fortsat stigende og forventes at stige yderligere i de kommende år. Men med den rette indsats og støtte kan mange komme til at leve et godt og meningsfuldt liv – med eller uden symptomer.

Det er baggrunden for, at Randers, Roskilde, Rudersdal og Herning kommuner indgår i et partnerskab med Socialstyrelsen om at udvikle og omlægge socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering.

Et arbejde, der ikke kun får betydning for de fire kommuner. Partnerskabskommunernes erfaringer skal nemlig bidrage til udviklingen af et koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien, som kan anvendes af alle kommuner i landet.

Det kan du læse om i nyhedsoverblikket

Partnerskabskommunerne er nu godt i gang. Forberedelserne er ved at være afsluttet, og inden så længe begynder det egentlige udviklingsarbejde.  

Den nye fase i projektet markeres ved at udsende et nyhedsoverblik, hvor alle landets kommuner kan følge med i initiativet.

Her kan man læse om det indledende arbejde, der er gjort i de fire partnerskabskommuner, og om indsatsen for at definere den faglige og strategiske ramme for recovery-orienteret rehabilitering. Arbejdet er sket i et samarbejde med en række referencekommuner og repræsentanter fra relevante interesseorganisationer.

Desuden fortæller en af de fire partnerskabskommuner - Rudersdal - om kommunens mangeårige indsats for at sætte borgeren i centrum og om ønsket om at bygge bro til foreninger, arbejdsmarked etc.

Udkommer 2 gange årligt

Nyhedsoverblikket vil udkomme 2 gange om året, og henvender sig til alle, der er optaget af recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien.  

Hent nyhedsoverblikket her

 

 

Senest opdateret 19-11-2020

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Hvis du vil vide mere

Et stort initiativ understøtter aktuelt socialpsykiatrien via et bredt kvalitets- og kompetenceløft.

Det sker gennem seks delinitiativer - bl.a. partnerskabsprojektet.

Få mere at vide om initiativerne

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her