Faglig vejledning om sociale medier

01-09-2020

Børn og unge i plejefamilier og borgere på sociale tilbud kan have brug for en håndsrækning, når det gælder god netadfærd. Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene om, hvordan håndteringen af sociale medier kan inddrages i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Sociale medier er en central og integreret del af mange menneskers hverdag og sociale liv. Det gælder også børn, unge og voksne i sociale tilbud samt børn og unge i plejefamilier.

Sociale medier som Facebook, Instagram mv. kan give den enkelte mange muligheder for at opsøge interessefællesskaber, vedligeholde relationer og knytte nye kontakter. Mange borgere i tilbud og børn og unge i plejefamilier er imidlertid samtidig i særlig risiko for krænkelser, overgreb eller anden grænseoverskridende adfærd på nettet.

Tilbud og plejefamilier har derfor en vigtig opgave i at støtte borgere og plejebørn i både at udnytte mulighederne og håndtere udfordringerne.

Ny vejledning til tilsynene

Nettets centrale betydning afspejles i ændringen pr. 1. juli 2020 af bekendtgørelsen om socialtilsyn, hvor sociale medier nu indgår som et vigtigt fokusområde for socialtilsynet i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Socialstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene. Formålet er at tydeliggøre, hvorfor det er vigtigt for socialtilsynene at have fokus på sociale medier og at vejlede socialtilsynene i, hvilke områder der mere konkret kan ses på, når de skal inddrage problemstillinger omkring sociale medier i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Den nye vejledning formidler generel viden om problemstillinger som krænkelser og overgreb på nettet, uhensigtsmæssig brug af sociale medier samt konflikter og mobning.

Anbefalinger og fokuspunkter

Vejledingen rummer også anbefalinger til, hvad socialtilsynet bør være opmærksom på. Der peges på, at sociale medier bør været et fagligt fokuspunkt hos både tilbud og plejefamilier, og at det er vigtigt, at medarbejderne:

  • Har en inddragende og dialogbaseret tilgang til borgernes/plejebarnets brug af sociale medier
  • Er gode digitale rollemodeller.
  • Har borgerenes/plejebarnets sociale relationer og trivsel på de sociale medier som fagligt fokuspunkt i indsatsen.
  • Respekterer borgernes eller plejebarnets ret til selv- og medbestemmelse i brugen af sociale medier.
  • Er opdateret med viden, indsigt og kompetencer med henblik på at støtte borgerne/plejebarnet i anvendelsen af sociale medier.

Selvom den umiddelbare målgruppe for vejledningen er socialtilsynene, har mange afsnit en mere generel karakter. Vejledningen vil derfor også kunne have interesse for andre, der beskæftiger sig med sårbare gruppers netadfærd og brug af sociale medier.  

Hent "Faglig vejledning til socialtilsynene om sociale medier"

Senest opdateret 01-09-2020

Kontakt

Anette Sejer Perthou
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her