Få styr på ændringerne af servicelovens § 101

08-10-2020

Rammerne for den sociale stofmisbrugsbehandling er blevet ændret. Deltag i virtuel temadag med dine kollegaer 9. december og bliv klædt på til at implementere de nye lovkrav for social stofmisbrugsbehandling.

Socialstyrelsen inviterer til en virtuel temadag om ændringerne i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug. På temadagen sætter vi særligt fokus på, hvordan der i praksis kan arbejdes med den helhedsorienterede afdækning og behandlingsplaner.

Socialstyrelsen afholdt et informationsmøde den 21. september, hvor ændringerne blev præsenteret for ledere m.fl.  På temadagen går vi et spadestik dybere ned i det konkrete arbejde og klæder medarbejdere på til at kunne implementere lovkravene i praksis.

Hvad går ændringerne ud på?

Lovændringerne indebærer, at der skal foretages en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov, inden behandlingen bliver iværksat, og at der skal udarbejdes en behandlingsplan for alle borgere ved behandlingens start. Nyt er også, at lovgivningen giver mulighed for at anvende gavekort som led i behandlingen.

Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2020.

Se den nye § 101 på retsinformation.dk

Indholdet på temadagen

På temadagen bliver I introduceret til, hvad der ligger i ændringerne i servicelovens § 101 og den betydning, de har for praksis i kommuner og behandlingstilbud. I vil bl.a. blive præsenteret for konkrete redskaber til at gennemføre den helhedsorienterede afdækning, der nu er et lovkrav, og I vil få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med behandlingsplaner.

Temadagen vil bestå af faglige oplæg, korte inspirationsoplæg og gruppeøvelser, som laves i de enkelte kommuner og behandlingstilbud. I øvelserne skal I arbejde med, hvordan lovændringerne kan implementeres lokalt. Det vil være en fordel, at I deltager flere fra hver kommune/behandlingstilbud, som kan lave øvelserne sammen.

Der vil undervejs blive refereret til redskabet MapPlan, der er udviklet af Center for Rusmiddelforskning:

Læs om MapPlan på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside

Praktiske informationer om temadagen

Målgruppen er medarbejdere i behandlingstilbud, medarbejdere med indledende myndighedskontakt i og uden for behandlingstilbud og evt. koordinatorer, der er tæt på den daglige drift.

Temadagen afholdes virtuelt onsdag den 9. december kl. 9.00-15.00

Det er gratis at deltage.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 6. december 2020

Tilmelding foregår via NemTilmeld, hvor du også kan se programmet:

Program og tilmelding til temadag

Læs mere om social stofmisbrugsbehandling

Senest opdateret 08-10-2020

Kontakt

Celine Jarlskov
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her