Få implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones

09-06-2020

Det er sidste chance, hvis kommuner vil søge om at få implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones – en indsats til forældre med et barn med handicap. Fristen for sidste ansøgningsrunde er 20. august 2020 kl. 23:59.

Det kan være en betydelig belastning for den samlede familie, når et forældrepar får et barn, der har et handicap, og situationen kan være svær at håndtere for forældrene. Det viser både danske og internationale studier.

Det evidensbaserede program Stepping Stones er målrettet forældre, der har et barn (2-12 år) med handicap. Metoden har fokus på at støtte forældrenes mestring af forældreskabet og er tidligere afprøvet med positive resultater.

Sidste ansøgningsrunde

Socialstyrelsen understøtter derfor udbredelsen af Stepping Stones ved at tilbyde kommunerne implementeringsstøtte og uddannelse i metoden, og det er nu sidste ansøgningsrunde.  

Socialstyrelsen tilbyder:

  • At understøtte kommunens implementeringsarbejde
  • Gratis uddannelse
  • Supervision af medarbejdere i Stepping Stones
  • Løbende sparring med medarbejderne.

Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Sådan søger I implementeringsstøtte

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtte. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning.

Ansøgningsfristen er 20. august 2020 kl. 23:59.

Find ansøgningsmaterialet til Stepping Stones

Om Stepping Stones

Stepping Stones er et australsk evidensbaseret program, som er blevet afprøvet i 5 danske kommuner med gode resultater.

Forældre, der modtog Stepping Stones som indsats, oplevede bl.a. et fald i stressniveau, og de blev bedre til at mestre deres forældrerolle. Derudover oplevede de, at familiens generelle situation blev forbedret.

Udbredelsen af Stepping Stones sker via Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram (UIP).

Læs om Udviklings- og Investeringsprogrammet

Senest opdateret 12-06-2020

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her