Få implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones

23-01-2020

Kommuner kan nu søge om at få implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones – en indsats til forældre med et barn med handicap. Ansøgningsfristen er 24. februar 2020.

Det kan være en betydelig belastning for den samlede familie, når et forældrepar får et barn, der har en funktionsnedsættelse, og situationen kan svær at håndtere for forældrene. Det viser både danske og internationale studier.

Det evidensbaserede program Stepping Stones er målrettet forældre, der har et barn (2-12 år) med handicap. Metoden har fokus på at støtte forældrenes mestring af forældrerollen og er tidligere afprøvet med positive resultater.

Socialstyrelsen vil derfor nu understøtte udbredelsen af Stepping Stones ved at tilbyde kommunerne implementeringsstøtte og uddannelse i metoden.  

Socialstyrelsen tilbyder:

  • At understøtte kommunens implementeringsarbejde
  • Gratis uddannelse
  • Supervision af medarbejdere i Stepping Stones
  • Løbende sparring med medarbejderne.

Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Sådan søger I implementeringsstøtte

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtte. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning.

Ansøgningsfristen er 24. februar 2020 kl. 24:00.

Om Stepping Stones

Stepping Stones er et australsk evidensbaseret program, som er blevet afprøvet i 5 danske kommuner med gode resultater. Forældre, der modtog Stepping Stones som indsats, oplevede bl.a. et fald i stressniveau, og de blev bedre til at mestre deres forældrerolle. Derudover oplevede de, at familiens generelle situation blev forbedret

Stepping Stones søges nu udbredt i flere danske kommuner via Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram (UIP).

Læs mere og hent ansøgningsmaterialet vedr. Stepping Stones

Senest opdateret 23-01-2020

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her