Få implementeringsstøtte og uddannelse i ADHD-indsatsen R&R2

28-10-2020

Kommuner, regioner og private aktører kan nu søge om uddannelse i og støtte til implementering af den sociale indsats R&R2-ADHD, som er målrettet unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser. Ansøgningsfristen er den 30. november 2020.

Antallet af borgere med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og tilsvarende vanskeligheder stiger, og der er en stor efterspørgsel på sociale indsatser, der kan styrke disse borgeres mestring af hverdagslivet.

Socialstyrelsen har afprøvet og evalueret den evidensbaserede indsats R&R2-ADHD med gode resultater og ønsker på den baggrund at understøtte udbredelsen af indsatsen ved at tilbyde kommuner, regioner og private aktører implementeringsstøtte og uddannelse i R&R2-ADHD. 

R&R2-ADHD er udviklet af Cognitive Centre of Canada i samarbejde med professor i psykologi Susan Young. Indsatsen retter sig mod unge og voksne med en opmærksomhedsforstyrrelse og er tilrettelagt som et kursusforløb for op til 12 deltagere over tre måneder. Kurset giver deltagerne redskaber og strategier til at mestre de udfordringer, som personer med ADHD o.l. typisk oplever i hverdagslivet.

Den danske afprøvning viser bl.a., at borgere, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever en reduktion af ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder, og at de efter et år efter indsatsen har højere sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller uddannelse. 

Uddannelses- og implementeringsstøtte

Uddannelses- og implementeringsstøtten tilbydes i perioden 2020-2022 til 10-18 kommunale, regionale og private aktører via Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram (UIP). I den anden ansøgningsrunde tildeles støtten til op til 6 aktører.

Støtten omfatter:

  • 4-dages uddannelse og certificering i R&R2-ADHD for fire medarbejdere
  • 1-dags kursus i anvendelse af henvisningsredskabet RATE, der er udviklet specifik til R&R2-ADHD
  • 2-dages workshop for 1-2 medarbejdere i Young-Bramham-Programmet - en individuelt rettet indsats, der kan fungere som supplement til R&R2-ADHD
  • 1-dags kursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) 
  • understøttelse af ansøgers implementeringsarbejde
  • mulighed for løbende sparring.

Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Sådan søger I implementeringsstøtte
Interesserede skal anvende et særligt skema til at ansøge om uddannelses- og implementeringsstøtte. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2020.

Gå til projektsiden med ansøgningsmaterialet

Mere information

 

 

Senest opdateret 28-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her