Få hjælp til jeres indsats mod overgreb

17-06-2020

Socialstyrelsen tilbyder både længerevarende og korterevarende forløb til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Få øget indblik i området og konkrete redskaber til forebyggelse, opsporing og håndtering. Der er løbende opstart af nye forløb i 2020.

Når et barn eller en ung udsættes for vold eller et seksuelt overgreb, kan det have vidtrækkende betydning både for den umiddelbare trivsel og udviklingen på længere sigt.

Både den fysiske sundhed og den kognitive udvikling kan fx påvirkes negativt. Oplevelserne kan også give tilknytningsforstyrrelser, vanskeligheder med affektregulering og problemer med relationer, og den faglige formåen kan være udfordret.

Det er derfor afgørende, at der sættes ind så tidligt som muligt med den rette hjælp og støtte.

Den svære faglige opgave

Overgreb er ofte omgærdet af tavshed og hemmeligholdelse og kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det.

Det kan derfor være en vanskelig og kompleks opgave at opspore børn og unge, der er udsat for overgreb. Det er sjældent muligt umiddelbart at få be- eller afkræftet en mistanke, og som fagperson står man ofte med tvivl, usikkerhed, uvished og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted.

Både fagpersoner og ledelse har derfor behov for viden og redskaber til at forstå og håndtere de mulige tegn overgreb, som børn og unge kan udvise.

Få hjælp til indsatsen mod overgreb

Socialstyrelsen tilbyder gratis forløb, som kan styrke jeres indsats i kommunen med at forebygge, opspore og håndtere sager om ovegreb. Forløbene har fokus på både vold og seksuelle overgreb.

Rådgivningsforløbene har et strategisk perspektiv, hvor der arbejdes med at sikre sammenhæng og forankring af procedurer, viden og praksis gennem rådgivning og opkvalificering af ledere og medarbejdere.

Elementer i et rådgivningsforløb kan fx være:

  • Sparring på det lovpligtige kommunale beredskab
  • Undervisning til sagsbehandlere i samtale med børn ved i forbindelse med opsporing af overgreb
  • Udviklingsdage om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ved mistanke eller viden om overgreb
  • Undervisning til lærere, pædagoger m.fl. i dialogredskabet spillerum, som styrker forebyggelsen af overgreb.                                                                                                                                                                           

Ud over rådgivningsforløbene tilbydes også korte temaforløb, hvor der arbejdes med at styrke kommunens indsats inden for et afgrænset tema om overgreb mod børn.  

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløb har en varighed på omkring 12 måneder og tager afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

Temaforløb er op til 25 timer med fokus på en konkret problemstilling eller tematik i kommunens indsats mod overgreb.

Begge typer forløb er gratis for kommunen.

Grundet COVID-19 er der løbende opstart af rådgivningsforløb og temaforløb i 2020.

Læs mere om rådgivningsforløbet, og hvordan I som kommune søger om et forløb her

Læs mere om temaforløb her

Senest opdateret 18-06-2020

Kontakt

Laura Hold Pilegaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her