Evaluering på vej

06-10-2020

I hvor høj grad kendes og bruges de ændrede regler om magtanvendelse? Og hvilke konsekvenser har ændringerne haft for borgere og personale? Det skal en evaluering give svar på.

I forbindelse med lovforslaget om ændring af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet har der været politisk ønske om, at de reviderede regler evalueres.

Evalueringen foretages i perioden 2019-22, og den skal give viden om konsekvenserne af lovændringen både på handicap- og demensområdet. Evalueringen vil afdække, i hvilket omfang de reviderende regler for magtanvendelse er implementeret, og om  reglerne opfylder deres formål.

Evalueringen vil således undersøge:

  • Udvikling i antallet af magtanvendelser
  • Implementering af de reviderede regler
  • Oplevelser og erfaringer med de reviderede regler
  • I hvilken udstrækning det nyoprettede råd for tryghedsskabende teknologi opfylder sit formål.

Der vil blive udgivet en rapport ved evalueringsperiodens afslutning.

Senest opdateret 06-10-2020

Webinar

Vil du være med til vores gratis webinar 10. november om magtanvendelse?

Tilmeldingsfrist 5. november.

Tilmelding til webinaret

Webinaret optages og vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her