Europæisk håndbog om Housing First på dansk

21-02-2020

Den internationalt kendte tilgang Housing First har været brugt i indsatsen mod hjemløshed i en årrække. Socialstyrelsen udgiver nu en dansk version af den europæiske håndbog om den veldokumenterede tilgang.

Housing First har været anvendt i indsatsen mod hjemløshed i Danmark siden 2009. Tilgangen, der også bruges i andre europæiske lande, blev udviklet i USA i begyndelsen af 1990’erne og kombinerer en permanent boligløsning med en intensiv social indsats for at støtte borgeren i at bo i sit eget hjem og fastholde det - også på længere sigt.

Hvad er Housing First?

Housing First tager udgangspunkt i recovery og rehabilitering, og den enkelte borger sættes i centrum for indsatsen.

Evidensen for Housing First er stærk, både internationalt og i Danmark. Alligevel er det stadig en forholdsvis lav andel af borgere i hjemløshed, der tilbydes denne indsats – også i Danmark. Det kan bl.a. skyldes vanskeligheder med at skaffe tilgængelige boliger. En anden udfordring kan være, at Housing First kræver et samspil mellem mange forskellige indsatser og områder.

Grundig håndbog – nu på dansk

Som en hjælp til udbredelsen og implementeringen af tilgangen i Europa udgav FEANTSA (den europæiske sammenslutning af nationale organisationer, som arbejder med borgere i hjemløshed) i 2016 en europæisk Housing First-håndbog.

Håndbogen præsenterer tilgangen, som den anvendes i en europæisk sammenhæng. Den giver en grundig indføring i de bærende principper og elementer i Housing First og beskriver, hvordan man kan arbejde med at skabe permanente støtte- og boligløsninger til borgere i hjemløshed.

Socialstyrelsen har nu fået oversat den europæiske håndbog til dansk. Den danske version inkluderer korte beskrivelser af, hvor den danske brug af Housing First adskiller sig fra den europæiske, ligesom den indeholder en opdatering om arbejdet med tilgangen i Danmark.

Hent håndbogen om Housing First

Læs mere om Housing First i Danmark 

Rådgivning om hjemløshed

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner og § 110-boformer om hjemløshed og Housing First.

Rådgivningen er gratis, og der tilbydes både længere forløb og almindelig råd og vejledning.

Læs mere om rådgivningstilbuddet

Senest opdateret 21-02-2020

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her