Det sociale frikort forlænges i to år

22-12-2020

Folketinget har den 21. december vedtaget, at den nuværende ordning med socialt frikort videreføres ved en forlængelse af forsøgsperioden med yderligere to år. Alle, der i dag er visiteret til et socialt frikort, vil automatisk få deres frikort videreført, så de også i 2021 og 2022 kan anvende ordningen. Socialstyrelsen vil fortsat understøtte implementeringen af ordningen.

Det sociale frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. årligt uden at skulle betale skat eller at blive trukket i sociale ydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

Ordningen vil også gælde i 2021-22

Socialt frikort har fungeret som en forsøgsordning i de seneste to år, og Folketinget har vedtaget at forlænge forsøgsperioden med yderligere to år, så ordningen med et socialt frikort også gælder i 2021 og 2022.

Det er vigtigt at bemærke, at de borgere, der i dag har et frikort, kan fortsætte med at benytte det efter årsskiftet og i de kommende to år.

Ordningen er i øvrigt forlænget uden ændringer.

Socialstyrelsen vil fortsat understøtte implementeringen af ordningen. Det sker via information på Socialstyrelsens hjemmeside og forskellige aktiviteter, hvor Socialstyrelsen vil indgå i dialog med bl.a. kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om udbredelsen af ordningen

Bedre muligheder for deltagelse

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Læs mere om det om det sociale frikort

Senest opdateret 22-12-2020

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her