Det faglige netværk om multiple funktionsnedsættelser overgår til Den Sociale Virksomhed

12-05-2020

Det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog skal fremover faciliteres af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Det sker for at sikre en tættere tilknytning til praksis.

Socialstyrelsen har i en årrække faciliteret det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Netværket har til formål at skabe, vedligeholde og udvikle et fagligt forum, hvor fagpersoner, forskere og faglige organisationer kan udveksle viden og erfaring, diskutere faglige problemstillinger og dele nye idéer på et kompliceret område.

Tættere tilknytning til praksis

Socialstyrelsen ser en styrke i, at det faglige netværk får en tættere tilknytning til praksis og den specialiserede viden, som retter sig mod målgruppen.  

På den baggrund har Socialstyrelsen indgået aftale med Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden om fremadrettet at facilitere netværket. Det betyder, at de fremover vil stå for planlægning og afholdelse af netværksmøderne. Overdragelsen sker efter afholdelse af det kommende netværksmøde i september 2020.  

Den Sociale Virksomhed har nedsat en styregruppe, som består af en faglig konsulent og en forstander fra et botilbud. Styregruppen agter fortsat at gennemføre netværksmøder et par gange om året for at opretholde vidensdeling og udvikling inden for specialområdet.

Information om netværket og kommende netværksmøder vil efter overdragelsen kunne findes på Den Sociale Virksomheds website, densocialevirksomhed.dk

Dialog om fremtidige møder

I løbet af de kommende måneder vil styregruppen invitere relevante parter, herunder de fagpersoner som Socialstyrelsen har samarbejdet med omkring planlægning af netværksmøderne, til dialog om indhold på fremtidige møder, og hvad der i øvrigt rører sig i praksisfeltet, for på den måde at opretholde formålet med netværket.

Vilkår og rammer vil tage udgangspunkt i de nuværende rammer for netværksmøderne.

Senest opdateret 12-05-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her