Den anbefalede indsats til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

25-06-2020

En synsnedsættelse påvirker ikke kun synet. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse har behov for en højt specialiseret og koordineret indsats, der bl.a. tager højde for den enkeltes personlige udvikling, perception og motorik. Socialstyrelsen har revideret sin forløbsbeskrivelse om, hvordan man som kommune bedst tilrettelægger indsatser for målgruppen.

Socialstyrelsen har i regi af den nationale koordinationsstruktur revideret forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, 0-18 år”, som blev udgivet i januar 2016. I den nye udgave har der været særlig fokus på at uddybe afsnittene om hjælpemidler og inkluderende undervisning samt koordinering af indsatserne.

En højt specialiseret og koordineret indsats

En tidlig indsats er helt central for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Det gælder ikke mindst for førskolebarnet. En synsnedsættelse kan have psykosociale konsekvenser, som på den længere bane blandt andet kan have betydning for mulighederne for at gennemføre skole og uddannelse på tilfredsstillende vis. Det er derfor afgørende, at der sættes ind, så snart synsnedsættelsen er konstateret.    

Et barn eller en ung, der har en alvorlig synsnedsættelse, har ikke alene problemer med sit syn. Synsnedsættelsen kan påvirke bredt, og det er derfor vigtigt, at indsatsen har fokus på såvel den personlige, kommunikative og sociale udvikling som på motorik og perception. 

For at sikre, at indsatsen er helhedsorienteret og inddrager alle relevante aspekter, vil der ofte være et stort behov for en veltilrettelagt organisering og et samarbejde fra både de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud og fra sundhedssektoren.

Da der er tale om en lille målgruppe, møder den enkelte kommune relativt sjældent børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og kan derfor ikke forventes at have højt specialiserede uddannelsestilbud til målgruppen. Kommunen er dog forsat forpligtet til at give alle elever et fyldestgørende grundskoletilbud med inddragelse af relevante videnspersoner, fx via VISO, og sammensætte det rette, koordinerede undervisningstilbud med adgang til taktilt læringsmateriale.

Centralt for målgruppen er også muligheden for at møde ligestillede og modtage uddannelses- og erhvervsvejledning med særlig opmærksomhed på de muligheder, der findes for den enkelte.

Aktuel viden og praksis

Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste evidensbaserede studier og formidler viden og anbefalinger om:

  • Hvilke udfordringer, der kendetegner målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
  • De centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og selvstændighed for målgruppen.
  • Hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres, så de tilsammen giver grundlag for den bedst mulige indsats.
  • Den effekt, som evidensbaserede studier har påvist om de forskellige centrale faglige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af rehabilitering og undervisning af børn med alvorlig synsnedsættelse. Forløbsbeskrivelsen kan også have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Se forløbsbeskrivelsen om alvorlig synsnedsættelse

Læs om National Koordination generelt

Senest opdateret 25-06-2020

Kontakt

Dea Andersen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her