Data om indsatserne De Utrolige År og PMTO flyttes til Danmarks Statistik

07-02-2020

Socialstyrelsen ophører med at drive datasystemerne bag de evidensbaserede metoder De Utrolige År og PMTO. Data overføres derfor til Danmarks Statistik. Overførslen vil give nye muligheder for at studere de langsigtede effekter af indsatserne samt udvide og styrke den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Der er stort fokus på, at de sociale indsatser, der ydes til børn, unge og voksne, som har brug for hjælp, har dokumenterede effekter. Socialstyrelsen har på den baggrund i en årrække understøttet de evidensbaserede metoder De Utrolige År (DUÅ) og Parent Management Training - Oregon (PMTO) og har blandt andet stillet datasystemer til rådighed for de kommuner, som har brugt indsatserne.

Socialstyrelsen har fra årsskiftet ikke længere midler til at understøtte metoderne og dermed heller ikke til at drive datasystemerne, hvor kommuner har indberettet data om indsatserne.

Data overgår derfor til Danmarks Statistik, hvor de vil blive brugt til statistik i forbindelse med evalueringen (jf. databeskyttelsesloven § 10). Overførslen vil give nye muligheder for at følge op på de langsigtede effekter af de to indsatser og dermed give yderligere viden om metoderne. Det vil samtidig være muligt at styrke Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, med værdifulde data om indsatser til helt små børn.  

Når oplysningerne overføres til Danmarks Statistik, lagres data i et sikkert miljø og enkeltpersoner vil ikke kunne genkendes, idet alle personoplysninger erstattes af en kode. Overførslen sker i marts 2020.

Når oplysningerne overføres til Danmarks Statistik deles de også med Social-og Indenrigsministeriet.

Om de to metoder

DUÅ har både et forebyggende og behandlende sigte. Programmerne dækker aldersgruppen 0-12 år og har fokus på at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem hhv. børn og deres forældre og mellem børn og pædagoger/lærere.

PMTO tager afsæt i social læringsteori og henvender sig mere specifikt til forældre, der har børn, som viser udadrettet problemadfærd. Også her er der fokus på at styrke samspillet mellem børn og voksne. Målgruppen er børn og unge i alderen 3-17 år.

Læs mere om De Utrolige År (DUÅ)

Læs mere om Parent Management Training - Oregon (PMTO)

Senest opdateret 07-02-2020

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her