Børn og unge med handicap 2020 - Bedre inddragelse, koordination og helhedstænkning

15-06-2020

Socialstyrelsen, KL og COK inviterer til national konference om børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. Konferencen holdes 14. september 2020 i Odense. Tilmeld dig og vær med til at sætte fokus på udfordringer og muligheder.

Alle børn fødes med en række muligheder for at udvikle forskellige færdigheder og kompetencer og udforsker naturligt alt, der stimulerer deres sanser. Det gælder også børn med handicap.

Socialstyrelsen, KL og COK inviterer til national konference om børn og unge med handicap. Her sætter vi fokus på, hvordan familierne og professionelle gennem samarbejde og koordineret indsats kan sikre de bedste udviklingsmuligheder for barnet eller den unge og hjælpe familierne til at leve så normalt som muligt.

Det kan du opleve på dagen

Om formiddagen skal vi først høre en forsker fra Aalborg Universitet holde oplæg om inddragelse af unge med psykiske funktionsnedsættelser, og bagefter giver foreningen For Lige Vilkår et indblik i hverdagen i en familie med et barn med handicap. Lige inden frokost fortæller Socialstyrelsen om Bedre Koordination i Indsatserne – et projekt, der skal bidrage til, at familierne oplever et tættere og bedre samarbejde med kommunen om barnets sag. 

Om eftermiddagen kan man vælge mellem fire-fem forskellige sessioner, inden vi får VISOs blik på udfordringer i samarbejdet mellem bl.a. kommune, tilbud og familier med børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser. Sammenslutningen af Unge Med Handicap slutter dagen af med et oplæg om inklusion i civilsamfundet.

Praktiske oplysninger

Konferencen afholdes 14. september i Odeon, Odense.

Målgruppen er ledere, sagsbehandlere, konsulenter, familiebehandlere, medarbejdere på døgninstitutioner og  specialskoler og andre med interesse for området.

Der er tilmeldingsfrist 3. august 2020. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, vil der være mulighed for at tilmelde sig senere.

Pris: 1.975,00 kr. ekskl. moms. 

Se programmet og tilmeld dig hos COK

 

 

 

Senest opdateret 15-06-2020

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her