Bliv en del af vores nye referencenetværk om fokus på barnets progression

27-08-2020

Vil I have inspiration til at udvikle jeres sagsbehandling? Og har I interesse for særligt at styrke opfølgning og et systematisk fokus på barnets progression? Så vær med i Socialstyrelsens nye referencenetværk, der skal kvalificere arbejdet i vores udviklingsprojekt om barnets progression i sagsbehandlingen.

Flere udsatte børn og unge skal have et hverdagsliv, som ligner alle andres og hjælpes ind i en livsbane, som gør dem i stand til at stå på egne ben som voksne. 

Et vigtigt fokus for denne ambition er, at barnets trivsel og hverdagsliv sættes i centrum, så det først og fremmest er barnets behov og udvikling, som definerer indsatsen. Det kræver en god opfølgningspraksis i sagsbehandlingen med et systematisk og vedvarende fokus på barnets progression.  

På den baggrund har Socialstyrelsen igangsat udviklingsprojektet ”Systematisk fokus på progression i sagsbehandlingen” på børn- og ungeområdet. I projektet vil fem kommuner i partnerskab med Socialstyrelsen over en 2-årig periode udvikle praksisser, der kan understøtte og styrke et sagsbehandlingsfokus på barnets progression.

I den afsluttende projektfase udgives en håndbog om emnet til alle landets kommuner.

Vær med i det nye referencenetværk

Som led i projektet etableres nu et referencenetværk, som op til 15 kommuner kan deltage i.

Referencenetværket skal drøfte og kvalificere det udviklingsarbejde, som finder sted i partnerskabskommunerne. Formålet er at sikre, at forbedringstiltag og redskaber er bæredygtige i mange forskellige kommunale rammer.

Som referencenetværkskommune får I:

  • Inspiration til udvikling af egen praksis og mulighed for erfaringsudveksling
  • Aktuel viden
  • Mulighed for at sætte jeres fingeraftryk på området.

Hvad indebærer det at være med?

Referencekommunerne validerer og understøtter udviklingen i projektet ved at deltage aktivt i et todages vidensseminar i starten af januar 2021 og fire møder i netværket.

Eneste krav for deltagelse i referencenetværket er, at kommunen er interesseret i at udvikle sin opfølgningspraksis i sagsbehandlingen og styrke et systematisk fokus på barnets progression. Det er således ikke et krav, at kommunen i forvejen har erfaringer med at arbejde på denne måde.  Der er plads til tre personer fra hver kommune i netværksaktiviteterne, som afholdes i perioden jan. 2021 – sept. 2022.

Tilmelding

Er I som kommune interesseret i at deltage, bedes I senest 1. oktober sende en mail til Rambøll, der bistår Socialstyrelsen i processen. Mailen sendes til  cels@ramboll.com og skal indeholde en kort beskrivelse på ½-1 A4-side af:

  1. Hvorfor I ønsker at være med i referencenetværket
  2. Hvilke konkrete ledere og nøglepersoner I ønsker skal deltage

Har I spørgsmål til referencenetværket, er I velkomne til at kontakte: Hanne Nielsen, hann@ramboll.com, tlf. 51 61 79 73.

Har I spørgsmål til projektet generelt, kontakt da Mikkel Møldrup-Lakjer, miml@socialstyrelsen.dk

Læs mere om referencenetværket her

 

 

Senest opdateret 27-08-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her