Ændring i projekter som følge af COVID-19

21-04-2020

Tilskudsmodtagere kan ansøge om at forlænge projektperioden for eksisterende projekter som følge af COVID-19-situationen. Der kan også søges om andre ændringer, fx aflysninger af aktiviteter.

Som følge af coronakrisen kan tilskudsmodtagere ansøge Socialstyrelsen om ændringer i igangværende projekter.

Deltagere i udviklingsprojekter, projekter med afprøvning, processtøtte og/eller evaluering

Organisationer som fx kommuner, der deltager i udviklingsprojekter i samarbejde med Socialstyrelsen (fx projekter om udvikling og afprøvning af metoder, projekter med processtøtte eller evalueringsprojekter) skal kontakte Socialstyrelsens Tilskudsforvaltning, hvis der som følge af COVID-19-situationen er ønske om ændringer til projektet. Dette skyldes, at der kan være særlige hindringer i projektet, som har betydning for, om ønsket kan imødekommes.

Øvrige tilskudsmodtagere

For alle andre tilskudsmodtagere kan projektperioden som udgangspunkt forlænges i en kort periode for at sikre, at alle har mulighed for at gennemføre planlagte aktiviteter og nå de forventede resultater for projekterne. Videreførelse af projekterne skal ske med eksisterende projektmidler.

Er der ønske om at forlænge projektperioden, skal I ansøge om en projektændring hos Socialstyrelsens Tilskudsforvaltning inden udløb af den eksisterende projektperiode. Generelt vil ansøgning om forlængelse af projektperioden som følge af den aktuelle COVID-19-situation blive betragtet som legitim af Socialstyrelsen.

Hvis I ønsker at udskyde en aktivitet på grund af COVID-19 inden for den gældende projektperiode, kan I gøre det uden forudgående godkendelse fra Tilskudsforvaltning. Det skal I redegøre for i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

For alle tilskudsmodtagere

For alle tilskudsmodtagere gælder det, at:

  • Hvis en aktivitet (fx et arrangement, implementering eller afprøvning) aflyses som følge af COVID-19, uden at tilskudsmodtager har udgifter i den forbindelse, skal tilskuddet vedrørende aktiviteten i udgangspunktet tilbagebetales. Hvis I ønsker, at anvende midlerne til andre aktiviteter, som ligger inden for tilskuddets formål, skal I ansøge om en projektændring hos Socialstyrelsens Tilskudsforvaltning.
  • Hvis en aktivitet (fx et arrangement, implementering eller afprøvning) aflyses, men I har haft udgifter til det, fordi der er indgået bindende aftaler, der ikke kan opsiges med kort frist, skal I dokumentere udgiften i forbindelse med, at I aflægger regnskab.

    Der skal udfyldes en særlig skabelon i den forbindelse:

    Hent skabelon vedr. udgifter i forbindelse med aflysninger


    Udgifter til aktiviteter, der aflyses med afsæt i myndighedernes anbefalinger på grund af COVID-19, vil blive betragtet som legitime udgifter af Tilskudsforvaltning.

    Nyheden er ændret 21. april 2020 for at præcisere, at der er forskellige rammer for forskellige grupper af tilskudsmodtagere.

Senest opdateret 21-04-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her