Ændring af frister for modtagere af driftstilskud

26-03-2020

Frister for indsendelse af årsrapporter og afrapportering på målplaner/udviklingsplaner udskydes.

På grund af den aktuelle situation med coronavirus og for at sikre, at alle har mulighed for at få foretaget revision, afholde bestyrelsesmøder mv., udsættes fristerne for indsendelse af årsregnskaber og afrapportering på målplaner og udviklingsplaner for modtagere af driftstilskud.

Kategori A-institutioner

For institutioner, som er i kategori A, og som har frist for indsendelse af årsregnskab og afrapportering på målplaner den 3. april 2020, udskydes fristen til den 30. maj 2020.

Kategori B, C og D-institutioner

For institutioner, som er i kategori B, C og D, og som har frist for indsendelse af årsregnskab og afrapportering på udviklingsplaner den 30. april 2020, udskydes fristen til den 30. maj 2020.

Derudover flyttes alle frister for projektregnskaber og rapporter med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 til den 30. april 2020.

Senest opdateret 26-03-2020

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her