Ændring af frister

13-03-2020

Frister for alle puljer samt regnskaber og rapporter udskydes på grund af den aktuelle situation med coronavirus.

Mange arbejdspladser og foreninger har sendt medarbejdere og frivillige hjem på grund den aktuelle situation med coronavirus.

For at sikre, at alle ansøgere har mulighed for at søge Socialstyrelsens puljer, forlænges ansøgningsfristerne på de puljer, som har frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 15 med 14 dage. For puljer, der har ansøgningsfrist i uge 16, forlænges fristen en uge. De nye ansøgningsfrister vil snarest fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside under de enkelte puljer.

Derudover flyttes alle frister for regnskaber og rapporter med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 med 14 dage fra den dato, der fremgår af tilskudsbrevet.

Socialstyrelsen udbetaler fortsat tilskud. Udbetaling til mindre civilsamfundsorganisationer og driftstilskud prioriteres før øvrige tilskud. Alle tilskudsmodtagere kan dog opleve forsinkelser som følge af den aktuelle situation.

Aflysning af tilskudsfinansierede arrangementer

Socialstyrelsen opfordrer alle tilskudsmodtagere til at følge Sundhedsstyrelsens samt øvrige myndigheders anbefalinger vedrørende afholdelse af arrangementer.

Det er den enkelte tilskudsmodtager, der med afsæt i de gældende anbefalinger skal vurdere, om et arrangement lader sig gennemføre som planlagt.

I forhold til tilskuddet gælder følgende:

  • Hvis I ønsker at udskyde et arrangement på grund af COVID-19 inden for den gældende projektperiode, kan I gøre det uden forudgående godkendelse fra Tilskudsadministration. Hvis en udskydelse af et arrangement ligger ud over den gældende projektperiode, skal der inden ændringen ansøges om projektændring hos Tilskudsadministration.
  • Hvis et arrangement aflyses, uden at tilskudsmodtager har udgifter i den forbindelse, skal tilskuddet til arrangementet i udgangspunkt tilbagebetales. Hvis I ønsker, at anvende midlerne til andre aktiviteter, som ligger inden for tilskuddets formål, skal I ansøge om en projektændring hos Tilskudsadministration.
  • Hvis et arrangement aflyses, men I har udgifter til det, fordi der er indgået bindende aftaler, der ikke kan opsiges med kort frist, skal I redegøre for udgiften i forbindelse med, at I aflægger regnskab. Udgifter til arrangementer, der aflyses med afsæt i myndighedernes anbefalinger, vil blive betragtet som legitime udgifter af Tilskudsadministration.
Senest opdateret 25-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her